Hoofdsponsoren

  Vacatures

Medewerker


vv SCM is op zoek naar een medewerker voor werkzaamheden op de zondag. Dit in verband met de voetbalwedstrijden. Informeer naar de voorwaarden.

Trainer/Begeleider


Trainer gezocht voor onze G jeugd bij vv SCM. Het betreft jeugd tussen de 7 en 17 jaar die vaak niet meekomen in het reguliere voetbal maar toch heel enthousiast zijn om te voetballen. Wie wil ons G jeugd team helpen om lekker te kunnen voetballen ? Meer inlichtingen, Danielle en Marco Fellings
06 543 47 827 of 06 317 67 527

Kalender  Activiteiten

 • 6 sept Openingsfeest
 • 14 sept Zaat snuutskes toernooi
 • okt foute partie feest
 • 30 nov "Sinterklaasfeest
 • 12 jan Nieuwjaarsreceptie
 • 17 jan Ledenvergadering
 • 25 jan Dames & Hiere zitting
 • 1 febr Jeugdcarnavalsbal
 • 14 feb Senioren carnavalsbal
 • 27 mrt Black&white party
 • 24 mei Eindeseizoensfeest

Contact met site

verjaardag  Vandaag is jarig

1e Zondag 2 februari

Logo vv SCM

SVME

-

vv SCM

Logo vv SCM
Sportpark IR.Mirland Klok

bal sponsor

Subsponsoren

  Jeugdsportfonds ook voor u !

Het Jeugdsportfonds stimuleert het sporten van de jeugd. Men kan bij het Jeugdsportfonds terecht als men zijn kind of kinderen graag wil laten sporten en het financieel niet mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van contributie en aanschaf van sportkleding. Voor meer info kunt u contact opnemen met Vic Esten, telefoon 06 511 750 29 , email vesten@telfort.nl

Dames Hierenzitting

Pasfoto

De 'Dames & Hiere zitting' was een groot succes.

Veel artiesten, leuke sfeer en een van de genodigde was de vrouw van Harrie Thoma, onze trainer die juni 2018 is overleden.

Harrie voelde zich bij vv SCM altijd thuis en dat was ook de reden dat zijn vrouw graag bij onze 'Dames & Hiere zitting aanwezig wilde zijn.

Erwin zong het lied 'Iech bleif altied mèt diech danse' dat bij vele de nodige emoties opriep.

De tekst geschreven door Erwin en Patrick Lexis.

Jacky op de foto met mevrouw Thoma.

Beste vrienden en leden van vv SCM

Pasfoto

Tijdens onze algemene ledenvergadering op 17 januari 2020 hebben wij afscheid genomen van 2 iconen van vv Standaard nu vv SCM. Nico Janssen heeft na meer dan 25 jaar bestuurslid te zijn geweest besloten dat het tijd werd om plaats te maken voor de jongere garde. Jan Wijnants doet dit ook, na 18 jaar voorzitterschap. Maar ook hij blijft zich net als Nico, samen met zijn vrouw Tin, zijn steun en toeverlaat, inzetten op een andere manier voor ons clubje. Namens het voltallige bestuur en alle leden.

Heren unne groete Merci.

Vol trots kunnen wij jullie vertellen, dat wij een waardig opvolger voor Jan onze voorzitter hebben weten te vinden in de persoon van Roger in de Braekt. Bij velen ook bekent als eigenaar van de Keukenstudio&bad. Na een aantal gesprekken met Roger waren wij het als bestuur eens, hij draagt het beleid en de visie van de club, zo als wij die voor ogen hebben uit en is een zakenman in hart en nieren. Tegenwoordig is een voetbalclub geen vereniging meer maar een bedrijf. Zonder onze sociale inslag als volksclub uit het oog te verliezen, zal Roger onze club gaan besturen. Wij ondersteunen hem hierin en wensen Roger heel veel succes.

Namens het bestuur.
Een sportieve Groet,

Helmut Titze, secretaris.
Bart Willemsen Fotografie

Winterprogramma Selectie

Training Zondag 12 januari 11.30 uur.

Wedstrijd Dinsdag 14 januari Willem 1 - vv SCM 19.30 uur.

Training Vrijdag 17 januari 19.30 uur.

Oefenwedstrijd Zondag 19 januari Geleen Zuid 2 - vv SCM 11.00 uur.

Oefenwedstrijd Zondag 19 januari Scharn 1 - vv SCM 12.00 uur.

Oefenwedstrijd Dinsdag 21 januari vv SCM - Umit Sport Maasmechelen 19.30 uur + training.

Training Vrijdag 24 januari 19.30 uur.

Zondag 26 januari competitie.


Overzich Grote Clubactie

De uitslag is bekend gemaakt op onze website www.vvscm.nl, de website van de Grote Clubactie www.groteclubactie.nl en de uitslaglijsten in de kantine.

Totaal is er voor 8 miljoen en 700.000 euro aan grote clubactie loten verkocht. 1500 verenigingen hebben hier aan mee gedaan waaronder vv SCM.

De uitslag is bekend gemaakt op onze website www.vvscm.nl, de website van de Grote Clubactie www.groteclubactie.nl en de uitslaglijsten in de kantine.

Jammer is het dat de hoofdprijs niet bij onze vereniging is gevallen maar het doel, onze jeugd een financieel steuntje in de rug te geven is weer gelukt.

Iedere deelnemer bedankt hiervoor. De hoofdprijs van €100.000,- is in Wijk bij Duurstede gevallen en het lot werd daar verkocht door Jarin spelertje van de E1 bij korfbalvereniging Viking.

Bij onze vereniging zijn 2 kleine prijzen gevallen en wel op de nummers 416658 en 416758. Dit zijn waardebonnen t.w.v. €5,- van Greetz. Op de website van de Grote Clubactie kan men op een formulier je gegevens invullen en de prijs ontvangen.

Verder heeft ons derde team weer de prijs gewonnen voor het team dat de meeste loten gekocht/verkocht heeft. Nogmaals bedankt hiervoor. De prijs voor de beste verkoper/koper bij de jeugd is Jay Raadschilders van de JO10. Ook hartelijk bedankt voor je inzet. De prijzen zullen zo snel mogelijk worden overhandigd.

Alle deelnemers aan de Grote Cubactie hartelijk bedankt, Jeugd vv SCM.


VRIJWILLIGERSAVOND BIJ vv SCM

Jubilaris


Zaterdagavond stond in het teken van onze jaarlijkse vrijwilligersavond, waarbij Jan het openingswoord hield en hierbij ook iedereen bedankte voor zijn/haar inzet van het afgelopen jaar. Even stil staan bij de mensen die het hele jaar hun inzet leveren aan onze vereniging en hun verwennen met een drankje en een hapje, dit was zoals altijd weer goed verzorgd.

Om te overleven als vereniging wordt het steeds belangrijker om vrijwilligers te hebben binnen een club, die er zorg voor dragen dat een vereniging haar dagelijkse taken en verantwoordelijkheden kan uitvoeren, want zonder deze mensen kan een vereniging niet bestaan.

Wij als vereniging hebben het voorrecht dat wij een mooi clubje vrijwilligers hebben, maar willen wij blijven groeien en bestaan is het noodzakelijk om dit clubje uit te breiden met vrijwilligers om zo verder te groeien naar de toekomst toe.

Op deze avond heeft Jan ook onze jubilarissen in het zonnetje gezet met een leuk presentje. Horry Dackus en Patrick Lexis die al 25 jaar als lid op de teller hebben staan jammer genoeg kon Patrick Lexis niet aanwezig zijn.

Hoe de avond verder verliep hoef ik hier niet te melden, eten, drinken muziek en gezelligheid zoals altijd maakte de avond weer compleet.


Trekking

Grote Clubactie

Iedereen bedankt voor de moeite van het verkopen en deelnemen aan De Grote Clubactie.

Jeugdleden, jeugd en hoofdbestuur.

Naar lotchecker Naar trekkingslijst

Algemene ledenvergadering

Logo vv SCM

ALGEMENE LEDENVERGADERING vv SCM 2018/2019

Het bestuur van vv SCM roept haar leden op tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op

Vrijdag 17 januari 2020 om 21.00 uur

In onze kantine aan de Toustruwe 10. In het belang van vv SCM rekenen wij op jullie aanwezigheid en hopen jullie allen te mogen begroeten. 1. Opening van de vergadering:
 2. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering:
 3. Jaarverslag van het bestuur:
 4. Financieel jaarverslag over afgelopen boekjaar:
 5. Goedkeuring van de balans en staat van baten en lasten:
 6. Verslag kascommissie: Felix Kallen, Zjer Cramer en Roderique Klassen. John Geraerts is reserve.
 7. Verkiezing kascommissie: Felix Kallen is aftredend.
  Het reserve lid John Geraerts kan gekozen worden als het 3e lid van de kascommissie voor 2019-2020.
  Er zal 1 nieuw lid worden gekozen als reserve.
 8. Benoeming bestuursleden:
  De volgende bestuursleden zijn aftreedbaar:
  - Jan Wijnants (voorzitter).
  Na een periode van ongeveer 19 jaar als voorzitter (13 jaar bij Standaard en 6 jaar bij fusieclub SCM) geeft Jan graag de voorzittershamer over aan zijn opvolger.
  - Nico Janssen (pr-zaken).
  Nico Janssen zal ons, na een periode van ongeveer 25 jaar gaan verlaten.
  Het bestuur is drukdoende om geschikte kandidaten te vinden voor beide functies.
  De heren Wijnants en Janssen stellen zich NIET herkiesbaar als bestuurslid.
  Eventuele nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie:
  Onder verwijzing naar de statuten kunnen door ten minste drie leden kandidaten voor de bestuursfunctie worden voorgesteld. Eventuele kandidaten dienen 24 uur voor deze vergadering in het bezit te zijn van het secretariaat.
 9. Rondvraag:
 10. Afsluiting door de voorzitter.
De notulen en het financiële verslag 2018/2019 liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de kantine van vv SCM. Afmelden voor genoemde vergadering kan bij alle zittende bestuursleden.

Het bestuur
1 december 2019

Sinterklaas bij vv SCM


Gisteren tijdens het gezellige Sinterklaas bezoek heeft onze fotograaf Koos Wijnants de nodige plaatjes geschoten. Zie voorbeeld de overige foto's volgen zo spoedig mogelijk.
Meer foto's

Grote Clubactie


GROTE CLUBACTIE 2019 LOOPT TEN EINDE, 11 DECEMBER TREKKING, 12 DECEMBER UITSLAG !!!!!!

Deze uitslag wordt bekend gemaakt op onze website www.vvscm.nl, de website van de Grote Clubactie www.groteclubactie.nl en er komen uitslaglijsten in de kantine te hangen.

Beste lotenkopers en verkopers de Grote Clubactie 2019 loopt ten einde. Al hartelijk bedankt voor jullie inzet en de koop/verkoop van de loten. Tot nu toe staat ons derde elftal op de eerste plaats met de koop van 80 loten. Welk team gaat hun nog passeren ? en er zijn nog loten beschikbaar ! Melden bij Vic Esten vesten@telfort.nl of 06 511 750 29. De opbrengst is voor onze jeugd en dit jaar worden er nieuwe carnavalscapes mede gefinancierd. Nogmaals de laatste loten voor wie ? € 3,- per stuk, 4 loten voor € 10,- . Hoofdprijs € 100000,- 2 de prijs Volkswagen Up en honderden andere prijzen!

Alvast bedankt,
Jeugd vv SCM.

Wedstrijdverslag vv SCM - KVC Oranje

Logo vv SCM Logo KVC Oranje Na dertien competitieduels en drie bekerwedstrijden zonder nederlaag te hebben afgewerkt moest KVC Oranje op bezoek bij SCM in Maastricht voor het eerst sinds lange tijd weer eens de bittere smaak proeven die een nederlaag nu eenmaal met zich meebrengt. Dat was voor het laatst gebeurd op 24 februari 2019, op bezoek bij RKHBS. Destijds werd het 4-1 voor de thuisclub, nu won SCM met 3-0. Op de zege van SCM viel niets af te dingen.

De wedstrijd in Maastricht kwam feitelijk al in een heel vroeg stadium in een voorlopige plooi te liggen. In de derde minuut slalomde Lorenzo van de Venne namens de thuisclub vanaf links de zestien van KVC Oranje binnen. Zijn inzet uit kanrijke positie ging via het been van een KVC-er boven doelman Lars van der Weide tegen de deklat. Hadden de bezoekers op dat moment nog voordeel van een van richting veranderde bal, even later werkte dat omgekeerd. Nu ging Joel Hamaekers op links het strafschopgebied binnen en kwam eveneens in kansrijke positie. Zijn poging had succes voor de thuisclub. De bal ging via het been van KVC-verdediger Bob Roberts in de korte hoek, buiten bereik van de naar de andere hoek onderweg zijnde Lars van der Weide: 1-0.

Na ruim een kwartier werd het 2-0. KVC Oranje kreeg in de beginfase van de wedstrijd nooit grip op de levensgevaarlijke aanvallers van de thuisclub, ook nu niet. Jeannot Sporck snelde op links naar de achterlijn en leverde een strakke voorzet af. Dat leverde een niet te missen kans op voor tank Joel Mayala. Die wist er raad mee en schoot hard binnen: 2-0.

KVC Oranje hing in de Maastrichtse touwen en het zou lang duren alvorens de ploeg zich onder de druk wist uit te voetballen. Uiteindelijk lukte dat toch. De ploeg van Paul van Putten beschikt immers over meer dan voldoende vermogen om dat te kunnen. Niels Lanckohr kreeg in het eerste bedrijf een mogelijkheid en een dot van een kans. Bij zijn eerste poging ging de bal naast, de tweede keer, op slag van rust, redde doelman Davitiso Smeekes met zijn voeten.

Ware de 2-1 op het scorebord gekomen, was het duel misschien nog gekanteld. Nu gebeurde dat niet. Sterker nog, kort na de hervatting viel de wedstrijd in een definitieve plooi. Joel Mayla trok vanaf rechts naar binnen, om een droge schuiver van zijn linker te laten vertrekken, die in de korte benedenhoek het net liet bollen: 3-0.

Was er vóór de 3-0 nog hoop in harten van de oranje-witte aanhang op een goede afloop, nó die treffer verdween die. Het moet gezegd, de acteurs binnen de lijnen lieten de kopjes niet hangen en bleven vechten voor een beter resultaat. Die instelling werd niet beloond met een treffer. Mogelijkheden daartoe waren er wel, waarbij dan overigens ook moet worden aangetekend dat aan de overzijde ook kansen op 4-0 te zien waren.

Het bleef dus bij 3-0. Een prachtige serie van KVC Oranje werd abrupt afgebroken. Helemaal niets bijzonders, zeker als je bedenkt dat je nieuw bent op een hoger niveau en nog altijd de tweede plek op de ranglijst inneemt. ‘Scherven bijeen rapen en op naar de volgende ronde”, oftewel ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen” is dan het motto. Die nieuwe kans komt er volgende week, thuis tegen ongenaakbare koploper RVU, een topper om naar uit te kijken.

Tekst Werner Nijssen (KVC Oranje)
Bron In der Wandelgangen

Mick Deckers

100e competitiewedstrijd voor vv SCM

Mick Deckers Op zondag 20 oktober 2019 speelde Mick , uit bij BMR, zijn 100e competitiewedstrijd voor SCM.

Eerste competitiewedstrijd 10 mei 2015 speelde Mick, op 16-jarige leeftijd, zijn eerste competitiewedstrijd voor SCM uit bij Caesar.

Eerste doelpunt 29 januari 2017 scoorde Mick, op 18-jarige leeftijd, zijn eerste goal voor SCM uit bij Schimmert.

Mister SCM Afgelopen seizoen, 2018-2019, was Mick de enigste speler die alle 26 competitiewedstrijden gespeeld heeft. Mick staat op de Mister SCM lijst met 100 wedstrijden op de 3e plek achter Sidney Essers(123) en Cuchi Geelen(107). Vermoedelijk zal Mick beide oud collega’s dit seizoen passeren. (Mister SCM is de speler die de meeste competitiewedstrijden gespeeld heeft in de historie van SCM).

Met dank aan Breur van Gelooven voor foto en feiten.

Oude nieuwitems nog een op je gemak lezen

Naar oude nieuwsitems
twitter

Contact

Secretariaat adres  043-3431333

adres  Correspondentie-adres:
      Postbus: 2778
      6201 JB Maastricht
email  Email: vvscm@vvscm.nl
email  Email: site@vvscm.nl
adres Website: www.vvscm.nl

Accomodatie

      Sportcomplex Toustruwe
      Toustruwe 10
      6218 XZ Maastricht
adres  Telefoon: 043-3431333

PR

       Bart Willemsen
email  Email: sponsoring@vvscm.nl