Hoofdsponsoren

  Vacatures

Medewerker


vv SCM is op zoek naar een medewerker voor werkzaamheden op de zondag. Dit in verband met de voetbalwedstrijden. Informeer naar de voorwaarden.

Trainer/Begeleider


Trainer gezocht voor onze G jeugd bij vv SCM. Het betreft jeugd tussen de 7 en 17 jaar die vaak niet meekomen in het reguliere voetbal maar toch heel enthousiast zijn om te voetballen. Wie wil ons G jeugd team helpen om lekker te kunnen voetballen ? Meer inlichtingen, Danielle en Marco Fellings
06 543 47 827 of 06 317 67 527

Kalender  Activiteiten

 • 6 sept Openingsfeest
 • 14 sept Zaat snuutskes toernooi
 • okt foute partie feest
 • 30 nov "Sinterklaasfeest
 • 12 jan Nieuwjaarsreceptie
 • 17 jan Ledenvergadering
 • 25 jan Dames & Hiere zitting
 • 1 febr Jeugdcarnavalsbal
 • 14 feb Senioren carnavalsbal
 • 27 mrt Black&white party
 • 24 mei Eindeseizoensfeest

Contact met site

verjaardag  Vandaag is jarig

1e Zondag 15 december

Logo Spcl Jekerdal

Spcl Jekerdal

-

vv SCM

Logo vv SCM
Sportpark Toustruwe Klok

bal sponsor

Subsponsoren

  Jeugdsportfonds ook voor u !

Het Jeugdsportfonds stimuleert het sporten van de jeugd. Men kan bij het Jeugdsportfonds terecht als men zijn kind of kinderen graag wil laten sporten en het financieel niet mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van contributie en aanschaf van sportkleding. Voor meer info kunt u contact opnemen met Vic Esten, telefoon 06 511 750 29 , email vesten@telfort.nl

Algemene ledenvergadering

Logo vv SCM

ALGEMENE LEDENVERGADERING vv SCM 2018/2019

Het bestuur van vv SCM roept haar leden op tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op

Vrijdag 17 januari 2020 om 21.00 uur

In onze kantine aan de Toustruwe 10. In het belang van vv SCM rekenen wij op jullie aanwezigheid en hopen jullie allen te mogen begroeten.1. Opening van de vergadering:
2. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering:
3. Jaarverslag van het bestuur:
4. Financieel jaarverslag over afgelopen boekjaar:
5. Goedkeuring van de balans en staat van baten en lasten:
6. Verslag kascommissie: Felix Kallen, Zjer Cramer en Roderique Klassen. John Geraerts is reserve.
7. Verkiezing kascommissie: Felix Kallen is aftredend. Het reserve lid John Geraerts kan gekozen worden als het 3 e lid van de kascommissie voor 2019-2020. Er zal 1 nieuw lid worden gekozen als reserve.
8. Benoeming bestuursleden: De volgende bestuursleden zijn aftreedbaar: - Jan Wijnants (voorzitter). Na een periode van ongeveer 19 jaar als voorzitter (13 jaar bij Standaard en 6 jaar bij fusieclub SCM) geeft Jan graag de voorzittershamer over aan zijn opvolger. - Nico Janssen (pr-zaken). Nico Janssen zal ons, na een periode van ongeveer 25 jaar gaan verlaten. Het bestuur is drukdoende om geschikte kandidaten te vinden voor beide functies. De heren Wijnants en Janssen stellen zich NIET herkiesbaar als bestuurslid. Eventuele nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie: - Onder verwijzing naar de statuten kunnen door ten minste drie leden kandidaten voor de bestuursfunctie worden voorgesteld. Eventuele kandidaten dienen 24 uur voor deze vergadering in het bezit te zijn van het secretariaat.
9. Rondvraag:
10. Afsluiting door de voorzitter. De notulen en het financiële verslag 2018/2019 liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de kantine van vv SCM. Afmelden voor genoemde vergadering kan bij alle zittende bestuursleden.

Het bestuur​
1 december 2019

Sinterklaas bij vv SCM


Gisteren tijdens het gezellige Sinterklaas bezoek heeft onze fotograaf Koos Wijnants de nodige plaatjes geschoten. Zie voorbeeld de overige foto's volgen zo spoedig mogelijk.
Meer foto's

Grote Clubactie


GROTE CLUBACTIE 2019 LOOPT TEN EINDE, 11 DECEMBER TREKKING, 12 DECEMBER UITSLAG !!!!!!

Deze uitslag wordt bekend gemaakt op onze website www.vvscm.nl, de website van de Grote Clubactie www.groteclubactie.nl en er komen uitslaglijsten in de kantine te hangen.

Beste lotenkopers en verkopers de Grote Clubactie 2019 loopt ten einde. Al hartelijk bedankt voor jullie inzet en de koop/verkoop van de loten. Tot nu toe staat ons derde elftal op de eerste plaats met de koop van 80 loten. Welk team gaat hun nog passeren ? en er zijn nog loten beschikbaar ! Melden bij Vic Esten vesten@telfort.nl of 06 511 750 29. De opbrengst is voor onze jeugd en dit jaar worden er nieuwe carnavalscapes mede gefinancierd. Nogmaals de laatste loten voor wie ? € 3,- per stuk, 4 loten voor € 10,- . Hoofdprijs € 100000,- 2 de prijs Volkswagen Up en honderden andere prijzen!

Alvast bedankt,
Jeugd vv SCM.

Wedstrijdverslag vv SCM - KVC Oranje

Logo vv SCM Logo vv SCM Na dertien competitieduels en drie bekerwedstrijden zonder nederlaag te hebben afgewerkt moest KVC Oranje op bezoek bij SCM in Maastricht voor het eerst sinds lange tijd weer eens de bittere smaak proeven die een nederlaag nu eenmaal met zich meebrengt. Dat was voor het laatst gebeurd op 24 februari 2019, op bezoek bij RKHBS. Destijds werd het 4-1 voor de thuisclub, nu won SCM met 3-0. Op de zege van SCM viel niets af te dingen.

De wedstrijd in Maastricht kwam feitelijk al in een heel vroeg stadium in een voorlopige plooi te liggen. In de derde minuut slalomde Lorenzo van de Venne namens de thuisclub vanaf links de zestien van KVC Oranje binnen. Zijn inzet uit kanrijke positie ging via het been van een KVC-er boven doelman Lars van der Weide tegen de deklat. Hadden de bezoekers op dat moment nog voordeel van een van richting veranderde bal, even later werkte dat omgekeerd. Nu ging Joel Hamaekers op links het strafschopgebied binnen en kwam eveneens in kansrijke positie. Zijn poging had succes voor de thuisclub. De bal ging via het been van KVC-verdediger Bob Roberts in de korte hoek, buiten bereik van de naar de andere hoek onderweg zijnde Lars van der Weide: 1-0.

Na ruim een kwartier werd het 2-0. KVC Oranje kreeg in de beginfase van de wedstrijd nooit grip op de levensgevaarlijke aanvallers van de thuisclub, ook nu niet. Jeannot Sporck snelde op links naar de achterlijn en leverde een strakke voorzet af. Dat leverde een niet te missen kans op voor ‘tank’ Joel Mayala. Die wist er raad mee en schoot hard binnen: 2-0.

KVC Oranje hing in de Maastrichtse touwen en het zou lang duren alvorens de ploeg zich onder de druk wist uit te voetballen. Uiteindelijk lukte dat toch. De ploeg van Paul van Putten beschikt immers over meer dan voldoende vermogen om dat te kunnen. Niels Lanckohr kreeg in het eerste bedrijf een mogelijkheid en een dot van een kans. Bij zijn eerste poging ging de bal naast, de tweede keer, op slag van rust, redde doelman Davitiso Smeekes met zijn voeten.

Ware de 2-1 op het scorebord gekomen, was het duel misschien nog gekanteld. Nu gebeurde dat niet. Sterker nog, kort na de hervatting viel de wedstrijd in een definitieve plooi. Joel Mayla trok vanaf rechts naar binnen, om een droge schuiver van zijn linker te laten vertrekken, die in de korte benedenhoek het net liet bollen: 3-0.

Was er vóór de 3-0 nog hoop in harten van de oranje-witte aanhang op een goede afloop, ná die treffer verdween die. Het moet gezegd, de acteurs binnen de lijnen lieten de kopjes niet hangen en bleven vechten voor een beter resultaat. Die instelling werd niet beloond met een treffer. Mogelijkheden daartoe waren er wel, waarbij dan overigens ook moet worden aangetekend dat aan de overzijde ook kansen op 4-0 te zien waren.

Het bleef dus bij 3-0. Een prachtige serie van KVC Oranje werd abrupt afgebroken. Helemaal niets bijzonders, zeker als je bedenkt dat je nieuw bent op een hoger niveau en nog altijd de tweede plek op de ranglijst inneemt. ‘Scherven bijeen rapen en op naar de volgende ronde”, oftewel ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen” is dan het motto. Die nieuwe kans komt er volgende week, thuis tegen ongenaakbare koploper RVU, een topper om naar uit te kijken.

Tekst Werner Nijssen (KVC Oranje)
Bron In der Wandelgangen

Mick Deckers

100e competitiewedstrijd voor vv SCM

Mick Deckers Op zondag 20 oktober 2019 speelde Mick , uit bij BMR, zijn 100e competitiewedstrijd voor SCM.

Eerste competitiewedstrijd 10 mei 2015 speelde Mick, op 16-jarige leeftijd, zijn eerste competitiewedstrijd voor SCM uit bij Caesar.

Eerste doelpunt 29 januari 2017 scoorde Mick, op 18-jarige leeftijd, zijn eerste goal voor SCM uit bij Schimmert.

Mister SCM Afgelopen seizoen, 2018-2019, was Mick de enigste speler die alle 26 competitiewedstrijden gespeeld heeft. Mick staat op de Mister SCM lijst met 100 wedstrijden op de 3e plek achter Sidney Essers(123) en Cuchi Geelen(107). Vermoedelijk zal Mick beide oud collega’s dit seizoen passeren. (Mister SCM is de speler die de meeste competitiewedstrijden gespeeld heeft in de historie van SCM).

Met dank aan Breur van Gelooven voor foto en feiten.

Grote Clubactie


Attentie, attentie,attentie ! De Grote Clubactie !

Vanaf 14 september 2019 start de Grote Clubactie voor de jeugd van SCM.

Beste ouders van/en jeugdleden, seniorleden en supporters,

Helpt u ook mee met het ondersteunen van onze voetbaljeugd bij vv SCM !

Alle ouders van jeugdleden, seniorleden en supporters worden weer benaderd om deel te nemen aan deze actie door middel van 1 of meerdere loten te kopen/verkopen waarbij de opbrengst ten goede komt van de voetbaljeugd van SCM.

Ieder gekocht/verkocht lot is welkom en we hopen het resultaat van het vorig seizoen te overtreffen.

Weer zijn er mooie prijzen te winnen o.a. de hoofdprijs € 100.000,- , auto en vele andere prijzen. Alvast bedankt namens de jeugd van SCM voor uw medewerking.

1 lot kost € 3,- en er gaat hiervan € 2,40 naar de jeugdafdeling toe en hiervan rechtstreeks € 0,50 naar de jeugdverkoper van loten en dat kan oplopen tot een behoorlijk bedrag zakgeld.

Er kunnen losse loten gekocht of besteld worden en er kunnen eenmalige machtigingen gedaan worden.

Het bestellen van loten gaat via het machtigingsboekje dat ons jeugdlid bij zich heeft en waarbij u het aantal loten opgeeft, uw naam en adres, zodra hij de loten heeft komt hij ze u brengen en kunt u ze betalen.

Wilt u via eenmalige machtiging bestellen dan geeft u weer het aantal loten op, uw naam, adres , banknummer en uw handtekening in het machtigingsboekje.

U krijgt dan uw lotnummers automatisch via uw bankrekening en eventueel ook uw prijs en de betaling van uw loten wordt automatisch overgemaakt naar de jeugdkas, handig en verstandig.

De beste 3 verkopers ontvangen nog een extra verrassing en het team dat de meeste loten koopt/verkoopt ontvangt een prijs van 10% van de inkomsten van de verkochte loten bij SCM.

Dus SCM familie ondersteun onze/jullie jeugd en veel geluk gewenst.

De trekking is in december 2019 en wordt via de website www.vv scm.nl , www.clubactie.nl en trekkingslijsten in de kantine bekend gemaakt.

Informatie bij Vic Esten, telefoon 06 511 750 29, jeugdbestuur.

Jeugd en Hoofdbestuur vv SCM , nogmaals bedankt voor uw medewerking.

Sport en spellenmiddag

HEB JE WOENSDAG 28 AUGUSTUS VRIJ DAN BEN JE VAN HARTE WELKOM OP HET SPORTCOMPLEX TOUSTRUWE 10. BIJ VOETBALVERENIGING SCM, STANDAARD CABERG MAASTRICHT, ZIE HET VOLGEND SPANNEND PROGRAMMA. KOSTEN ZIJN INCLUSIEF IJSJE EN FRIS !

Indeling competitie vv SCM

BMR, FC Hoensbroek, Heksenberg, KVC Oranje, RVU, SV Simpelveld/ SVVME, SVN/BtB Consultancy, Spcl Jekerdal, VV Hellas, Walram, Weltania, Wijnandia, vv SCM

Helton Fernandez

Helton Fernandez Beste leden,

Veel te vroeg heeft Helton Fernandez ons moeten verlaten.

Helton was net nieuw bij onze selectie, en was een super talent!

In de jeugd speelde hij voor vv Standaard waarna hij even verkaste naar RKVVL/Polaris. Vorig seizoen was hij daar de belangrijke man om doelpunten te scoren in het eerste team van RKVVL/Polaris.

Dit jaar zou hij zijn kunsten weer bij ons willen laten zien.

Wij wensen familie - vrienden en al zijn naarsten heel veel sterkte met dit zwaar verdriet.

Bestuur - trainers staf - leden vv SCM

Oude nieuwitems nog een op je gemak lezen

Naar oude nieuwsitems
twitter
facebook

Contact

Secretariaat adres  043-3431333

adres  Correspondentie-adres:
      Postbus: 2778
      6201 JB Maastricht
email  Email: vvscm@vvscm.nl
email  Email: site@vvscm.nl
adres Website: www.vvscm.nl

Accomodatie

      Sportcomplex Toustruwe
      Toustruwe 10
      6218 XZ Maastricht
adres  Telefoon: 043-3431333

PR

       Bart Willemsen
email  Email: sponsoring@vvscm.nl