Hoofdsponsoren

  Vacatures

Medewerker


vv SCM is op zoek naar een medewerker voor werkzaamheden op de zondag. Dit in verband met de voetbalwedstrijden. Informeer naar de voorwaarden.

Trainer/Begeleider


Trainer gezocht voor onze G Senioren bij vv SCM. Het betreft Senioren van 18 en ouder jaar die vaak niet meekomen in het reguliere voetbal maar toch heel enthousiast zijn om te voetballen. Wie wil ons G Senioren team helpen om lekker te kunnen voetballen ? Meer inlichtingen, Marco Felling'0631767526
Nancy van Dijk 0617866785

Kalender  Activiteiten

  • 21 aug Live muziek Coverband Jamber
  • 24 sept Mossel/Sate avond 19.00 uur

Contact met site

verjaardag  Vandaag is jarig

1e Woensdag 12 augustus

Logo Geusselt Sport

Geusselt Sport

-

West United

Logo ssa
Geusselt complex vijfkamp 1 Klok

bal sponsor

Subsponsoren

  Jeugdsportfonds ook voor u !

Voor meer info kunt u contact opnemen met Vic Esten, telefoon 06 511 750 29 , email vesten@telfort.nl

Trainingsset

Beste leden, na meerdere reacties i.v.m. verplicht bedoelen wij mee dat als de training set gekocht is, deze ook verplicht gedragen zal worden tijdens trainingen. Het is NIET verplicht om deze te kopen, dus bij deze wij kunnen niemand verplichten om te kopen, maar mocht je het kopen dan is het verplicht om te dragen. Bij deze onze wel gemeende excuses voor de verwarring.

Maastricht Champions Trophy

geusseltsport willem1.jpg rkhsv.jpg

Opening nieuw seizoen

Wij zijn blij dat de sportkantines weer open mogen daarom willen wij van SSA West United dan ook graag gebruik maken van deze gelegenheid en nodigen wij jullie uit op vrijdag 3 juli a.s om dit feestelijk moment met ons te vieren.

Jullie zijn van harte welkom in de kantine van SSA West United tijd 20.00 uur

Bier / fris € 1.50 inclusief hapjes ( Let op de clubkaarten zijn niet geldig ) gelieve contant te betalen

Wij zien ons 3 juli a.s om 20.00 uur in de kantine van RKVVL/Polaris en vv SCM (SSA West United)

Ps we kunnen het niet vaak genoeg zeggen maar ook in de kantine gelden de nieuwe regels volgens het RIVM

Welkomsbijeenkomst

Vandaag 13 juni was er een welkomsbijeenkomst voor alle selectiespeler op Sportpark West. Het bestuur van beide verenigingen heette de spelers welkom. Jeremy van Wissen, de trainer, had het over 'vernieuwde energie' en stelde zijn staf voor aan de spelers; Trainers, Keeperstrainers, teamleiders en de verzorgster. artikelen artikelen artikelen

Transfernieuws

artikelen Hij is 27 jaar en zijn voetbalgeschiedenis ligt bij GSV en RVU.

Zijn naam is Sydney Nzuzi en staat bekend als een zeer gedreven speler die graag op hoge snelheid de actie maakt.

We zijn benieuwd Sydney, succes

Samenwerking RKVVL/Polaris en SCM door ALV goedgekeurd.

artikelen artikelen Persbericht

Van: RKVVL/Polaris en SCM dd. 2 juni 2020

Samenwerking Maastrichtse voetbalverenigingen RKVVL/Polaris en SCM onder de naam SSA West United

De Maastrichtse voetbalverenigingen RKVVL/Polaris en SCM gaan samenwerken. Met ingang van het nieuwe seizoen 2020-2021 gaan zij gezamenlijk spelen onder de voorlopige naam SSA West United. De naam refereert naar Maastricht West waar beide clubs gelegen zijn. De SSA is de voorloper tot een fusie. Het streven is om voor het seizoen 2021-2022 de fusie helemaal rond te hebben en de leden dan een nieuwe naam en clubkleuren te laten kiezen. De thuisbasis van het samenwerkingsverband wordt Sportpark West en gaat spelen in de 3de Klasse.

De SSA is tot stand gekomen in een bijzonder kort tijdsbestek. KNVB en gemeente Maastricht hebben het proces ondersteund. Binnen 5 weken lag er een plan van aanpak waarbij besturen en leden van beide clubs instemden.

Voorzitter RKVVLPolaris Jean-Paul Eijmael: “RKVVL/Polaris had in haar langetermijnvisie aangegeven dat versterking van de club noodzakelijk was. Een samenwerking met een andere club geeft nieuwe impulsen en elan. Het maakt de club klaar voor de toekomst want er zijn bedreigingen genoeg. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de Corona-crisis. De samenwerking gaat leiden tot een mooie en betere club waarbij iedereen kan voetballen of genieten van het spel in een prachtig sportpark”.

Roger in de Braekt, voorzitter SCM: “Bij mijn benoeming als voorzitter (januari 2020) heb ik aangegeven dat ik geloof in een grote sterke club in Maastricht West. Ik ben dan ook zeer blij dat dit zo snel gelukt is waarbij ik opmerk dat de Corona-crisis het proces versneld heeft. Ook de gemeente Maastricht heeft op een positieve wijze bijgedragen aan de samenwerking van beide clubs. Beide clubs hebben een grote voetbalhistorie en deze wordt nu geborgd voor de toekomst”.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

RKVVL/Polaris : Jean-Paul Eijmael:

SCM: Roger In de Braekt:

Transfernieuws 8

Na een klein uitstapje in het buitenland keert de 31-jarige Jordy Franssen terug op de Malbergse velden.

Jordy is super gemotiveerd om een goede prestatie neer te zetten met ons nieuwe elftal.

Succes, Jordy!

Uitslag ALV

Beste leden, en iedereen die vv SCM een warm hart toedraagt.

Wij zijn zeer verheugd om jullie de positieve resultaten van de beide stemronden van onze ingelaste ALV van 28 mei 2020 langs deze weg kenbaar te maken.

Er vonden 2 stemronden plaats;

1. SSA vv SCM – Rkvvlpolaris

2. Overdracht van onze opstallen aan de Toustruwe.

Wij zijn blij dat wij zoveel steun van onze leden hebben gekregen ondanks een aantal terechte kritische vragen die wij niet allemaal konden beantwoorden, mede omdat wij ook afhankelijk zijn van derden o.m. de Gemeente Maastricht.

Resultaat stemronden:

Stemronde 1 Resultaat %

Voor 88

Onthouding 9

Tegen 3

Stemronde 2

Voor 81

Onthouding 2

Tegen 13

Wij willen nogmaals benadrukken dat wij zeer verheugd zijn met dit resultaat, dit is een grote steun voor de stuurgroep en de werkgroepen die in korte tijd zoveel goed werk hebben verricht.

Ook bij Rkvvlpolaris is even als bij ons met een grote meerderheid voor ja gestemd. Nu kunnen wij verder aan de slag om deze samenwerking een groot succes te laten worden, waarbij wij streven naar een grote stabiele club met een stevig fundament zowel bestuurlijk, financieel als sportief.

Jullie zullen over de voortgang op de hoogte blijven gehouden via onze site, social media en de nieuwsbrief.

Dank jullie allen en HAW PIN.

Met Sportieve groet,

Bestuur vv SCM.

Ingelaste Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Zoals al eerder aangekondigd vindt morgen donderdag 28 mei 2020 een ingelaste Algemene ledenvergadering plaats, aanvang 19:30. Deze ALV vindt digitaal plaats, om deel te nemen aan deze vergadering ontvangen jullie morgen rond 19:00 uur deze link in jullie mailbox. Dit kan niet eerder vanwege de techniek. Het is verstandig om van te voren een app te installeren Google Meet dit kan via de app store of, playstore. Maar je kunt ook gewoon via je Browser inloggen.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Voorgenomen SSA rkvvlpolaris – vv SCM

-Reden totstandkoming SSA

- Toelichting op huidige financiële situatie

- Toelichting sportieve mogelijkheden

- Voordelen samenwerking

3. Vragen

- Beantwoording ingezonden vragen

4. Beslispunten

- Akkoord te gaan met start SSA seizoen 2020-2021

- Akkoord te gaan met overdracht van de opstallen aan de Toustruwe

5. Rondvraag

6. Sluiting

Wij hopen op een grote deelname aan deze bijzondere ALV het gaat tenslotte om de toekomst van jullie en ons clubje.

Sportieve Groet namens het voltallige bestuur,

Roger In de Braekt,

Voorzitter.

PS Mocht door welke omstandigheid dan ook geen email ontvangen hebben dan kun je dit melden per email of via Whats bij app bij Bart Willemsen.

Email: Bartwillemsenfotografie@gmail.com

Whats app: 06 54287348

Logo vv SCM

Beste leden, sportvrienden,

Middels deze weg informeren we jullie over de voortgang van de werkgroepen in aanloop naar de (digitale) ALV donderdag 28 mei a.s.

Algemene informatie

De Samenwerking Senioren afdeling RKVVL / Polaris en SCM (SSA) heeft als groot doel om binnen afzienbare tijd een fusie tot stand te brengen tussen beide clubs. De SSA is de juridische voorloper van deze fusie.

Wanneer moet deze SSA ingaan?

De Samenwerking Senioren Afdeling (SSA) gaat starten voor het nieuwe seizoen 2020-2021.

Op welk niveau gaat het eerste team spelen?

Het eerste team wordt ingedeeld in de 3e Klasse, de afdeling waarin SCM op dit moment speelt.

De staf voor de selectie

Het is verheugend om te constateren dat de staf voor de selectie rond is.

Jeremy van Wissen en Guido Brepoels zijn verantwoordelijk vor het eerste elftal,de exacte invulling van hun taken zal later door de TC in overleg met beiden worden bepaald. Zij worden ondersteund door Danny Tak (assistent trainer en stagiair eerste elftal). Het tweede team zal getraind worden door Imre Kool.

Teamleiders zijn Felix Kallen en Francois Delrock voor het eerste team. Teamleider van het tweede team is Richard Polen. De heren Andy Habets en Ton Buckers zijn grensrechters van respectievelijk 1 en 2.

Keeperstrainers worden Jeroen Doms en Ivo Jeurinck.

De medische staf wordt later ingevuld, daar vinden op korte termijn nog gesprekken over plaats.

Samenstelling selectie en nieuwkomers

Het is verheugend om te constateren dat diverse jonge spelers aangegeven hebben om voor de nieuwe SSA te willen spelen. Zij zien voor hun zelf een mooie sportieve uitdaging op een fraai complex. Zij willen hun bijdragen leveren aan een nieuwe succesvolle club. De namen van de nieuwkomers kunnen jullie dagelijks terugzien op de site en Social media-kanalen van beide clubs.

Jeugd

De SSA geldt niet voor de jeugd met uitzondering van de JO19-1 welke ook in SSA vorm zal plaatsvinden. De jeugdopleiding van RKVVL / Polaris blijft volledig intact. De jeugdspelers en teams van SCM kunnen deelnemen in RKVVL / Polaris teams als samengestelde teams (ST teams). Dat wordt bepaald zodra de teamindelingen bekend zijn. Met andere woorden voor de jeugdopleiding van RKVVL / Polaris zal er niets veranderen, behalve dat er enkele nieuwe spelers bijkomen.

Locatie

Sportpark West zal de locatie zijn waar de SSA en ST teams gaan voetballen. Met de gemeente wordt nu onderzocht welke extra voorzieningen aangebracht moeten worden om de SSA te faciliteren op het sportpark. Uitbreiding aan opslag is een van deze punten. Maar ook wordt gekeken naar uitbreiding aantal lichtinstallaties op de velden.

Clubnaam

Veel mensen vinden de naam "SSA RKVVLPOLARISSCM" een ‘slechte’ naam. Volgens de KNVB richtlijnen mag de SSA een tijdelijke naam hebben. De leden krijgen gedurende het fusie proces uiteraard de mogelijkheid om een naam voor de nieuwe club te kiezen (in de loop van komend seizoen). Voor het seizoen 2020-2021 hebben de besturen VOORLOPIG als naam gekozen SSA West United.

Clubkleuren

Het eerste, tweede team en de JO19-1 gaan spelen in wit-wit-wit. De overige teams blijven spelen in de kleuren zoals ze dat gewend waren of in samengestelde tenues van beide clubs. Dat zal de komende periode geïnventariseerd worden. Voor de fusieclub zullen de clubkleuren door de leden bepaald worden.

Contributie

Bij een SSA blijven de voetballers lid van hun huidige club. Dat betekent dat zij bij hun club ook verplicht zijn om contributie te betalen. Omdat het niet haalbaar is om de contributies voor beide clubs gelijk te trekken voor het seizoen 2020-2021, zijn er kleine verschillen in contributie per club. Gedurende het seizoen 2020-2021 zullen er voorstellen komen om dit verschil op een of andere manier te compenseren of gelijk te trekken. De hoogte van de contributie in de fusie club is uiteraard voor iedereen gelijk.

Financiën

De samenwerking tussen beide clubs leidt tot een kostenbesparing voor beide verengingen. In tijden waarin de inkomsten onder druk staan en de kosten alleen maar stijgen is financiële continuïteit een belangrijke voorwaarde om te kunnen voortbestaan. De samenwerking moet voor beide clubs tot voordelen leiden.

Hoe groot wordt de SSA en de fusieclub?

Het is in deze fase moeilijk aan te geven hoe groot de SSA gaat worden. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om 6 senioren teams, 25 jeugdteams, 2 teams 35+, 2 G-teams, dames en meidenvoetbal. Kortom een club die alle doelgroepen in staat stelt om bij de club te komen voetballen.

Kantine

Het streven is om de kantine iedere dag open te stellen. Ouders en leden van de club kunnen iedere dag naar het sportpark komen en Iedereen is dagelijks in staat om naar trainingen en wedstrijden te komen kijken. De fusieclub wordt een club waar iedereen zich thuis voelt.

Vrijwilligers

Met iedereen, die nu vrijwilliger is bij een van beide verenigingen, zal op korte termijn een gesprek plaatsvinden. Iedere vrijwilliger kan aangeven welke rol het beste bij zijn / haar kennis, motivatie en beschikbare tijd past. We willen iedere vrijwilliger behouden want er altijd meer werk te doen dan er handjes zijn.

Gemeente

De gemeente geeft al jaren aan dat zij minder sportparken nastreeft. het beheer en onderhoud van de parken is te duur en de gemeente is een groot voorstander van samenwerking tussen voetbalclubs (LEES: gezamenlijk gebruiker van sportparken en / of fusies tussen clubs).

Na deze informatie te hebben gedeeld met jullie, verzoeken we jullie wederom om allemaal deel te nemen aan de (digitale) ALV donderdag 28 mei a.s. en tevens het verzoek jullie vragen op voorhand te mailen aan helmut.titze@gmail.com, secretaris vv SCM. De persoonlijke uitnodiging voor de digitale ALV inclusief uitleg, volgt later deze week. Houd de mail in de gaten.

Namens de stuurgroep en besturen,

Blijf gezond!

Jean-Paul Eijmael & Roger in de Braekt


Transfernieuws 7

Hij is 24 jaar, via de jeugdopleiding van MVV, RVU, EVV en Bilzen komt hij komend seizoen ons versterken.

We zijn blij dat vandaag toegezegd heeft Joel Mayala.

Hij is personal trainer en weet andere volop te motiveren.

We zijn zeer blij dat ook deze topper voor ons gekozen heeft.

Succes Joel.

Transfernieuws 6

artikelen

Dat onze samenwerking niet ongemerkt blijft is te merken aan de gesprekken die we momenteel voeren met nieuwe spelers.

Danny Ritchi komt van vv Daalhof maar heeft in het verleden ook al bij RKVVL/Polaris gevoetbald.

Hij is 24 jaar oud en met zijn ervaring denken we een fanatieke speler te hebben binnen gehaald.

Oude nieuwitems nog een op je gemak lezen

Naar oude nieuwsitems
twitter

Contact

Secretariaat adres  043-3431333

adres  Correspondentie-adres:
      Postbus: 2778
      6201 JB Maastricht
email  Email: vvscm@vvscm.nl
email  Email: vvscm@vvscm.nl
adres Website: www.vvscm.nl

Accomodatie

      Sportcomplex Toustruwe
      Toustruwe 10
      6218 XZ Maastricht
adres  Telefoon: 043-3431333

PR

       Bart Willemsen
email  Email: vvscm@vvscm.nl