Hoofdsponsoren

  Vacatures

Medewerker


vv SCM is op zoek naar een medewerker voor werkzaamheden op de zondag. Dit in verband met de voetbalwedstrijden. Informeer naar de voorwaarden.

Trainer/Begeleider


Trainer gezocht voor onze G jeugd bij vv SCM. Het betreft jeugd tussen de 7 en 17 jaar die vaak niet meekomen in het reguliere voetbal maar toch heel enthousiast zijn om te voetballen. Wie wil ons G jeugd team helpen om lekker te kunnen voetballen ? Meer inlichtingen, Marco Felling'0631767526
Nancy van Dijk 0617866785

Kalender  Activiteiten

 • 6 sept Openingsfeest
 • 14 sept Zaat snuutskes toernooi
 • okt foute partie feest
 • 30 nov "Sinterklaasfeest
 • 12 jan Nieuwjaarsreceptie
 • 17 jan Ledenvergadering
 • 25 jan Dames & Hiere zitting
 • 1 febr Jeugdcarnavalsbal
 • 14 feb Senioren carnavalsbal
 • 4 apr Tribute band Like a Rolling Stone afgelast
 • 24 mei Eindeseizoensfeest

Contact met site

verjaardag  Vandaag is jarig

1e Tot nader bericht KNVB

Logo vv SCM

vv SCM

-


Toustruwe 10 Klok

bal sponsor

Subsponsoren

  Jeugdsportfonds ook voor u !

Het Jeugdsportfonds stimuleert het sporten van de jeugd. Men kan bij het Jeugdsportfonds terecht als men zijn kind of kinderen graag wil laten sporten en het financieel niet mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van contributie en aanschaf van sportkleding. Voor meer info kunt u contact opnemen met Vic Esten, telefoon 06 511 750 29 , email vesten@telfort.nl

Beste allemaal

Gremium Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen

Het coronavirus is duidelijk aanwezig in onze maatschappij. Een van de gevolgen is dat de sportparken (ook in Maastricht) tot nader order zijn gesloten en er dus niet gevoetbald kan worden. Dit raakt ons allemaal. Om dit in een breder perspectief te ondergaan en te bekijken waar we elkaar kunnen helpen en ondersteunen, is recent het initiatief opgezet om met de besturen van alle Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen (op afstand) in overleg te gaan. Vanuit dat gremium is deze update opgesteld over de gang van zaken omtrent het coronavirus, onze verenigingen en onze sportparken.

Hoop uitspreken

Voordat we hier inhoudelijk iets dieper op ingaan willen we allereerst de hoop uitspreken dat het goed gaat met jullie allemaal. Dat is het allerbelangrijkste op dit moment. Het is een bizarre tijd waarin we alle kanten op lijken te vliegen met onrust en angstige momenten maar waarin we ook op allerlei fronten het goede in de mensen naar boven zien komen. Voor nu wensen wij iedereen dan ook heel veel sterkte, goede moed en vooral een goede gezondheid. Samen komen we hier doorheen!

Update

Ook de afgelopen week volgen ontwikkelingen en besluiten elkaar in rap tempo op. Dat betekent voor ons als bestuurders een uitdagende periode, maar zeker ook voor de gemeente Maastricht en voor de KNVB met iedere dag lastige dilemma en vragen. Vragen waar iedereen het liefst zo snel mogelijk een antwoord op wil krijgen hoewel dat antwoord er soms (nog) niet altijd is.

Toch proberen we vooruit te kijken ten aanzien van het amateurvoetbal in Maastricht. Vandaar dus deze update. In deze update komen voor nu de volgende zaken aan bod:

1) Betekenis aangescherpte maatregelen overheid (23 maart)

2) Financiele gevolgen coronavirus

3) Ledencontributie

Betekenis aangescherpte maatregelen overheid (23 maart)

Wij krijgen uiteraard veel vragen of de competitie nog wordt uitgespeeld en zo ja, op welke wijze. Het antwoord op deze vraag is nu lastig te geven. Zoals eerder door de KNVB aangegeven worden de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid gevolgd. Maandag 23 maart kondigde het kabinet verscherpte maatregelen aan met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus. Er was enige tijd verwarring over hoe deze maatregelen zich verhouden tot de sport. Inmiddels heeft het RIVM aan de KNVB bevestigd dat het advies met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven en dus nog steeds geldt tot en met 6 april.

Zoals gezegd volgen wij hierin het advies van het RIVM. We begrijpen ook dat - gezien de huidige heftige omstandigheden - 6 april waarschijnlijk niet de einddatum van het verbod op sporten bij verenigingen zal zijn, en dat we daar rekening mee moeten houden in onze scenario. Woensdagavond kondigde het kabinet aan op dinsdag 31 maart meer duidelijkheid te geven over de maatregelen die gelden tot en met 6 april. Op basis van de besluiten van het kabinet van 31 maart zal de KNVB direct daarna maximale duidelijkheid geven over het vervolg van de competities. Met de belangenorganisaties in het amateurvoetbal houdt de KNVB hierover contact en afstemming.

Wij als Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen kunnen niets anders doen dan afwachten op dit vlak, maar zeker de gezondheid van onze leden primair voorop te stellen. Vandaar nogmaals de dringende oproep en advies om op dit moment geen gebruik te maken van onze sportparken. Dank voor de medewerking namens ons allemaal!

Financiele gevolgen coronavirus

Uiteraard ondervinden wij als amateurvoetbalverenigingen enorme financiële gevolgen na het sluiten van de sportparken als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Denk hierbij met name aan het mislopen van kantine-inkomsten en sponsorgelden, en aflossingsverplichtingen die sportverenigingen hebben.

Vandaar wordt er

1) door de gemeenten gekeken naar de huurinkomsten omtrent accommodaties,

2) worden de termijnbetalingen aan de KNVB geanalyseerd,

3) heeft het Rijk bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en stichtingen gebruik kunnen maken van het Noodloket dat door het ministerie van Economische Zaken in het leven is geroepen,

4) heeft sportkoepel NOC*NSF besloten 4 a 5 miljoen euro opzij te zetten voor het begin van een groter fonds om de nadelige financiele gevolgen binnen de sportwereld op te vangen, en

5) hebben banken aangekondigd met betalingsregelingen te komen voor sportclubs.

Zodra volgende week formeel meer bekend is over de rest van dit seizoen zullen deze partijen meer duidelijkheid geven over de financiele consequenties en mogelijkheden. Wij als besturen van de Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen houden dit alles nauwlettend in de gaten en zullen gezamenlijk acteren waar noodzakelijk.

Ledencontributie

De KNVB heeft vanuit veel clubs vragen ontvangen (en met ons gedeeld) over hoe om te gaan met de inning van de ledencontributie nu de vereniging is gesloten. Het gezamenlijke standpunt vanuit de sport is dat we de kosten die we met zijn allen maken, zoveel mogelijk met zijn allen dragen. Juridisch gezien mag de inning van contributie ook gewoon doorlopen, ongeacht of een vereniging open is of activiteiten organiseert. Dit wordt ook nog eens veelal extra bekrachtigd door de vermelding hiervan in de oprichtingsstatuten van elke voetbalvereniging.

Wij als besturen van de Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen houden dan ook, na onderling overleg, vast aan de inning van de contributie. Wij verzoeken dan ook aan al onze leden om hier gehoor aan te geven, voor zover nog niet gedaan.

Tot slot

Zodra meer bekend is, zal dit meteen bekend worden gemaakt binnen de eigen vereniging. Waar nodig zal vanuit het gremium van alle besturen van de Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen een update volgen. Feit is wel dat deze samenwerking van de besturen in een sneltreinvaart is opgestart, en uiterst effectief te werk gaat. Wat dat betreft, kunnen we dit zien als een positieve ontwikkeling in deze donkere periode. Hier zullen we met zijn allen in de toekomst alleen maar profijt van hebben.

Rest ons te benadrukken dat wij trots zijn op hoe jullie allemaal met deze onwerkelijke situatie omgaan. Hou jullie haaks, blijf gezond en let op elkaar!

Met vriendelijke groet,

DE BESTUREN VAN ALLE MAASTRICHTSE AMATEURVOETBALVERENIGINGEN

Coronavirus nieuwe informatie

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.

Sportclubs dienen vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april hun deuren te sluiten.

Deze nieuwe maatregelen betekenen dat het amateurvoetbal (veld en zaalvoetbal) in ieder geval tot en met 6 april niet door zal gaan, en tevens dat alle amateurverenigingen geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten kunnen organiseren.

Deze beslissing is bedoeld om de verdere verspreiding van coronavirus zoveel mogelijk in te dammen.

We begrijpen dat het voor de voetballiefhebber erg vervelend is.

Maar dit is onbekend terrein, en daar horen soms drastische maatregelen bij. Ons advies is dan ook om hier gehoor aan te geven en als voetbalbranche hetzelfde te doen door niet te trainen en alles te sluiten.

De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop, we hopen op jullie begrip in deze aparte tijden.

De komende periode gebruiken we om verder na te denken over de beste oplossing om gezamenlijk de competities alsnog tot een goed einde te brengen.

Uitroepen prinsenpaar

Lauren en Jay

Prinses Lauren 1

30e Prinses van de Ballemennekes bij vv SCM

Ik vond het heel leuk toen ik en Prins Jay 1 mochten verklappen aan de raad van elf dat wij prins en prinses waren. Ik vond het heel spannend toen het hoofd werd opgetild en iedereen zag dat ik de nieuwe prinses was. Het was super. Ik wil graag iedereen bedanken voor de cadeautjes en om mij te feliciteren. Fije vastelaovend iedereen! Alaaf prinses Lauren 1.


Prins Jay d`n ierste

30e prins van jcv de Ballemennekes

Iech voond `t hiel leuk.
Iech voond `t hiel sjiek.
Iech wél gere ederein bedaanke veur de optreijens.
Es het kos zow iech ederein bedaanke mit `n medaille!
Iech veul miech noe `ne echte prins en wil es litste ouch Sharon bedaanke.

Lauren en Jay Meer foto's

Dames Hierenzitting

Pasfoto

De 'Dames & Hiere zitting' was een groot succes.

Veel artiesten, leuke sfeer en een van de genodigde was de vrouw van Harrie Thoma, onze trainer die juni 2018 is overleden.

Harrie voelde zich bij vv SCM altijd thuis en dat was ook de reden dat zijn vrouw graag bij onze 'Dames & Hiere zitting aanwezig wilde zijn.

Erwin zong het lied 'Iech bleif altied mèt diech danse' dat bij vele de nodige emoties opriep.

De tekst geschreven door Erwin en Patrick Lexis.

Jacky op de foto met mevrouw Thoma. Meer foto's

Beste vrienden en leden van vv SCM

Pasfoto

Tijdens onze algemene ledenvergadering op 17 januari 2020 hebben wij afscheid genomen van 2 iconen van vv Standaard nu vv SCM. Nico Janssen heeft na meer dan 25 jaar bestuurslid te zijn geweest besloten dat het tijd werd om plaats te maken voor de jongere garde. Jan Wijnants doet dit ook, na 18 jaar voorzitterschap. Maar ook hij blijft zich net als Nico, samen met zijn vrouw Tin, zijn steun en toeverlaat, inzetten op een andere manier voor ons clubje. Namens het voltallige bestuur en alle leden.

Heren unne groete Merci.

Vol trots kunnen wij jullie vertellen, dat wij een waardig opvolger voor Jan onze voorzitter hebben weten te vinden in de persoon van Roger in de Braekt. Bij velen ook bekent als eigenaar van de Keukenstudio&bad. Na een aantal gesprekken met Roger waren wij het als bestuur eens, hij draagt het beleid en de visie van de club, zo als wij die voor ogen hebben uit en is een zakenman in hart en nieren. Tegenwoordig is een voetbalclub geen vereniging meer maar een bedrijf. Zonder onze sociale inslag als volksclub uit het oog te verliezen, zal Roger onze club gaan besturen. Wij ondersteunen hem hierin en wensen Roger heel veel succes.

Namens het bestuur.
Een sportieve Groet,

Helmut Titze, secretaris.
Bart Willemsen Fotografie

Winterprogramma Selectie

Training Zondag 12 januari 11.30 uur.

Wedstrijd Dinsdag 14 januari Willem 1 - vv SCM 19.30 uur.

Training Vrijdag 17 januari 19.30 uur.

Oefenwedstrijd Zondag 19 januari Geleen Zuid 2 - vv SCM 11.00 uur.

Oefenwedstrijd Zondag 19 januari Scharn 1 - vv SCM 12.00 uur.

Oefenwedstrijd Dinsdag 21 januari vv SCM - Umit Sport Maasmechelen 19.30 uur + training.

Training Vrijdag 24 januari 19.30 uur.

Zondag 26 januari competitie.


Overzich Grote Clubactie

De uitslag is bekend gemaakt op onze website www.vvscm.nl, de website van de Grote Clubactie www.groteclubactie.nl en de uitslaglijsten in de kantine.

Totaal is er voor 8 miljoen en 700.000 euro aan grote clubactie loten verkocht. 1500 verenigingen hebben hier aan mee gedaan waaronder vv SCM.

De uitslag is bekend gemaakt op onze website www.vvscm.nl, de website van de Grote Clubactie www.groteclubactie.nl en de uitslaglijsten in de kantine.

Jammer is het dat de hoofdprijs niet bij onze vereniging is gevallen maar het doel, onze jeugd een financieel steuntje in de rug te geven is weer gelukt.

Iedere deelnemer bedankt hiervoor. De hoofdprijs van €100.000,- is in Wijk bij Duurstede gevallen en het lot werd daar verkocht door Jarin spelertje van de E1 bij korfbalvereniging Viking.

Bij onze vereniging zijn 2 kleine prijzen gevallen en wel op de nummers 416658 en 416758. Dit zijn waardebonnen t.w.v. €5,- van Greetz. Op de website van de Grote Clubactie kan men op een formulier je gegevens invullen en de prijs ontvangen.

Verder heeft ons derde team weer de prijs gewonnen voor het team dat de meeste loten gekocht/verkocht heeft. Nogmaals bedankt hiervoor. De prijs voor de beste verkoper/koper bij de jeugd is Jay Raadschilders van de JO10. Ook hartelijk bedankt voor je inzet. De prijzen zullen zo snel mogelijk worden overhandigd.

Alle deelnemers aan de Grote Cubactie hartelijk bedankt, Jeugd vv SCM.


VRIJWILLIGERSAVOND BIJ vv SCM

Jubilaris


Zaterdagavond stond in het teken van onze jaarlijkse vrijwilligersavond, waarbij Jan het openingswoord hield en hierbij ook iedereen bedankte voor zijn/haar inzet van het afgelopen jaar. Even stil staan bij de mensen die het hele jaar hun inzet leveren aan onze vereniging en hun verwennen met een drankje en een hapje, dit was zoals altijd weer goed verzorgd.

Om te overleven als vereniging wordt het steeds belangrijker om vrijwilligers te hebben binnen een club, die er zorg voor dragen dat een vereniging haar dagelijkse taken en verantwoordelijkheden kan uitvoeren, want zonder deze mensen kan een vereniging niet bestaan.

Wij als vereniging hebben het voorrecht dat wij een mooi clubje vrijwilligers hebben, maar willen wij blijven groeien en bestaan is het noodzakelijk om dit clubje uit te breiden met vrijwilligers om zo verder te groeien naar de toekomst toe.

Op deze avond heeft Jan ook onze jubilarissen in het zonnetje gezet met een leuk presentje. Horry Dackus en Patrick Lexis die al 25 jaar als lid op de teller hebben staan jammer genoeg kon Patrick Lexis niet aanwezig zijn.

Hoe de avond verder verliep hoef ik hier niet te melden, eten, drinken muziek en gezelligheid zoals altijd maakte de avond weer compleet.


Trekking

Grote Clubactie

Iedereen bedankt voor de moeite van het verkopen en deelnemen aan De Grote Clubactie.

Jeugdleden, jeugd en hoofdbestuur.

Naar lotchecker Naar trekkingslijst

Algemene ledenvergadering

Logo vv SCM

ALGEMENE LEDENVERGADERING vv SCM 2018/2019

Het bestuur van vv SCM roept haar leden op tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op

Vrijdag 17 januari 2020 om 21.00 uur

In onze kantine aan de Toustruwe 10. In het belang van vv SCM rekenen wij op jullie aanwezigheid en hopen jullie allen te mogen begroeten. 1. Opening van de vergadering:
 2. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering:
 3. Jaarverslag van het bestuur:
 4. Financieel jaarverslag over afgelopen boekjaar:
 5. Goedkeuring van de balans en staat van baten en lasten:
 6. Verslag kascommissie: Felix Kallen, Zjer Cramer en Roderique Klassen. John Geraerts is reserve.
 7. Verkiezing kascommissie: Felix Kallen is aftredend.
  Het reserve lid John Geraerts kan gekozen worden als het 3e lid van de kascommissie voor 2019-2020.
  Er zal 1 nieuw lid worden gekozen als reserve.
 8. Benoeming bestuursleden:
  De volgende bestuursleden zijn aftreedbaar:
  - Jan Wijnants (voorzitter).
  Na een periode van ongeveer 19 jaar als voorzitter (13 jaar bij Standaard en 6 jaar bij fusieclub SCM) geeft Jan graag de voorzittershamer over aan zijn opvolger.
  - Nico Janssen (pr-zaken).
  Nico Janssen zal ons, na een periode van ongeveer 25 jaar gaan verlaten.
  Het bestuur is drukdoende om geschikte kandidaten te vinden voor beide functies.
  De heren Wijnants en Janssen stellen zich NIET herkiesbaar als bestuurslid.
  Eventuele nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie:
  Onder verwijzing naar de statuten kunnen door ten minste drie leden kandidaten voor de bestuursfunctie worden voorgesteld. Eventuele kandidaten dienen 24 uur voor deze vergadering in het bezit te zijn van het secretariaat.
 9. Rondvraag:
 10. Afsluiting door de voorzitter.
De notulen en het financiële verslag 2018/2019 liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de kantine van vv SCM. Afmelden voor genoemde vergadering kan bij alle zittende bestuursleden.

Het bestuur
1 december 2019

Oude nieuwitems nog een op je gemak lezen

Naar oude nieuwsitems
twitter

Contact

Secretariaat adres  043-3431333

adres  Correspondentie-adres:
      Postbus: 2778
      6201 JB Maastricht
email  Email: vvscm@vvscm.nl
email  Email: site@vvscm.nl
adres Website: www.vvscm.nl

Accomodatie

      Sportcomplex Toustruwe
      Toustruwe 10
      6218 XZ Maastricht
adres  Telefoon: 043-3431333

PR

       Bart Willemsen
email  Email: sponsoring@vvscm.nl