Hoofdsponsoren

  Vacatures

Medewerker


vv SCM is op zoek naar een medewerker voor werkzaamheden op de zondag. Dit in verband met de voetbalwedstrijden. Informeer naar de voorwaarden.

Trainer/Begeleider


Het 7 de van vv SCM is op zoek naar een trainer of beleider. Info bij Stefan Aarts
0610935349 of Patrick Biesmans
0641503569

Info bij Vic Esten
0651175029
jeugd@vvscm.nl

Kalender  Activiteiten

 • 08-sept Openingsfeest
 • 26 okt Oktoberfest
 • 12 nov Sinterkienen
 • 23 nov Senioren Sinterklaos
 • 24 nov Sinterklaasfeest
 • 30 nov Darttoernooi
 • 6 jan Nieuwjaarsreceptie
 • 25 jan Alemene ledenvergadering
 • 26 jan Jeugdcarnavalsbal
 • 9 feb Dames & Hiere zitting
 • 22 feb Senioren carnavalsbal
 • 13 april Mossel/saté-avond
 • 19 mei Eindeseizoensfeest/zomercarnaval

Contact met site

Zondag 20 januari 1e

Logo vv SCM

vv SCM

-

Centrum Boys

Logo Centrum Boys
Sportpark Toustruwe Klok

bal sponsor

Selectie 1e en 2e

Subsponsoren

verjaardag  Vandaag is jarig

  Jeugdsportfonds ook voor u !

Het Jeugdsportfonds stimuleert het sporten van de jeugd. Men kan bij het Jeugdsportfonds terecht als men zijn kind of kinderen graag wil laten sporten en het financieel niet mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van contributie en aanschaf van sportkleding. Voor meer info kunt u contact opnemen met Vic Esten, telefoon 06 511 750 29 , email vesten@telfort.nl

ALGEMENE LEDENVERGADERING vv SCM 2017/2018


Het Bestuur van vv SCM nodigt jou van harte uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 25 januari 2019 om 21.00 uur
Voor jou eigen belang en in het belang van vv SCM stellen wij jou aanwezigheid zeer op prijs.

Agenda:
1. Opening van de vergadering:
2. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering:
3. Jaarverslag van het bestuur:
4. Financieel jaarverslag over afgelopen boekjaar:
5. Goedkeuring van de balans en staat van baten en lasten:
6. Verslag kascommissie:
7. Verkiezing kascommissie: De leden: Renie Beckers is aftredend.
   Voor 2018-2019 hebben zitting in de kascommissie: Patricia Hardy en Felix Kallen.
   Het reserve lid Ger Cramer wordt toegevoegd als 3 e lid. Er zal 1 nieuw lid worden gekozen als reserve.
8. Benoeming bestuursleden:
    Aftredend en niet meer herkiesbaar is Fuad Afansiou.
    Aftredend en herkiesbaar zijn Jaack Mommers en Remco Schoonbrood.
    Deze kunnen door acclamatie herkozen worden.
    Eventuele nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie:
    Onder verwijzing naar de statuten kunnen door ten minste drie leden kandidaten voor de bestuursfunctie worden gesteld.
   Kandidaten dienen 24 uur voor deze vergadering Bekend te zijn bij het secretariaat.
9. Vaststelling van de contributie.
    Voorstel aan leden verhoging van contributie nieuw voetbalseizoen 2019/2020
    Een verhoging van gemiddeld 10%
10. Vaststelling van de begroting.
11. Toelichting AVG
12. Toekomst vv SCM
13. Rondvraag:
14. Afsluiting door de voorzitter.

De notulen alsmede het financiële verslag 2017/2018 liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de kantine van vv SCM.
Afmelden voor genoemde vergadering kan bij alle zittende bestuursleden.

Het bestuur Januari 2019

Geboren 28-12-2018 Fiene Schelling


Vrijdag 28 december is geboren Fiene Schelling dochter van Paul en Ellis Schelling. Beide namens vv SCM hartelijk gefeliciteerd met deze aanwinst.

Namens het bestuur vv SCM

Vrijwilligersavond

Afgelopen zaterdag was er een goed bezochte en gezellige vrijwilligersavond. Onder het genot van een hapje en drankje werden de vrijwilligers door Jan Wijnants bedank voor hun inzet voor onze vereniging. Hij benadrukte nog maar eens dat er zonder vrijwilligers geen club kan overleven. Ook werden traditioneel de jubilarissen in het zonnetje gezet, de voorzitter had voor ieder van hen uit de archieven enkele memorabele momenten opgediept. Bij het horen verscheen bij ieder van hen meteen een glimlach op het gezicht, en in gedachten genoeg andere leuke momenten uit hun vrijwilligerswerk bij vv SCM.
Van boven naar beneden Francios Delrock 25 jaar lid, Lowie Sturtz 25 jaar lid, Peter Nelissen 60 jaar lid.Francois Delrock Lowie Sturtz Peter Nelissen

Wedstrijdverslag

De laatste wedstrijd voor de winterstop. Een wedstrijd die er voor ons niet meer toe deed, aangezien we geen 1e meer konden worden maar ook al te ver uitgelopen waren op de rest om nog van de 2e plek verstoten te worden. We wilden natuurlijk wel winnend afsluiten en dat werd ook gedaan. Het werd 5-1 tegen VV Bunde, die toch wel goed weerstand bleven geven. Na de wedstrijd hebben we goed afgesloten als team door samen lekker wat chocomel te drinken en wat wafels met slagroom te eten. We hebben een goed seizoen gehad, en positie 2 behaald. Roeland en ik zijn dan ook trots op datgene wat behaald is, en op welke wijze. We hebben dit niet individueel gedaan maar als team.

We hopen komend seizoen er weer te staan met een goed en gezellig team, waar inzet en vreugde het belangrijkste is.

Roeland en ik willen dan ook alle spelers, fans/ouders, sponsor SMEZO, (jeugd)bestuur en alle andere vrijwilligers dan ook bedanken voor hun inzet, steun en aanmoediging.

We wensen jullie dan ook allemaal fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en sportief 2019 toe. Groetjes,

Ivo Boom en Roeland Decker.
Trainers VV SCM JO13

Uitslag Grote Clubactie

Uitslag

Link naar de trekkingslijsten.

2,9 miljoen loten verkocht!

Beste loten kopers/verkopers van vv SCM,
Ook dit jaar zijn verenigingsleden in heel Nederland op pad gegaan om loten te verkopen voor hun sport-, cultuur- of hobbyvereniging. Aan deze 46e editie van de Grote Clubactie namen zo'n 5.300 verenigingen deel, die samen maar liefst € 8.713.092,- hebben opgehaald! 80% van deze opbrengst gaat direct naar de verenigingen.De opbrengst van VVSCM
Ook lotenverkopers van jouw vereniging hebben zich ingezet om een mooie opbrengst te behalen. Om deze opbrengst te delen met jouw verkopers, vrijwilligers en kopers, sturen wij jullie een cheque toe. Deze ontvangen jullie rond dinsdag 18 december.

Met vriendelijke groet,
Team Grote Clubactie
Footer Clubactie

Grote clubactie

Maastricht december 2018

De Grote Clubactie 2018 ten einde.
Op woensdag 12 december om 10.10 uur is de trekking van de Grote Clubactie geweest.
Op donderdag 13 december om 12.00 uur is de publicatie van de trekkingsuitslag.
Deze uitslag zal op onze website worden geplaatst en lijsten van de uitslag worden opgehangen in onze kantine.

Hartelijk bedankt voor jullie inzet ter ondersteuning van onze voetbaljeugd.
Het zou fantastisch zijn als de hoofdprijs €100000,- of de volkswagen Up of een andere prijs deze keer bij ons terecht zou komen maar het voornaamste is altijd het eerste en dat is jullie deelname.
Onze beste loten verkopers/kopers zijn:
Op de eerste plaats: Jay Raadschildes, JO9 team, met 24 loten.
Op de tweede plaats: Dave Cilekci, JO13 team, met 24 loten.
Op de derde plaats: Ilai Engelen, JO13 team, met 20 loten.
De eerste en tweede plaats is geloot in verband met het gelijke aantal verkochte loten.

Het best kopende/verkopende team is dit jaar weer ons derde team onder aanvoering van Zjer Cramer.
Proficiat en iedereen ontvangt een prijs voor zijn extra inzet!
Met jullie wordt contact opgenomen om de prijs te overhandigen.
Voor eventuele inlichtingen: Vic Esten, jeugdbestuur, telefoon 06 511 750 29.
Nogmaals iedere deelnemer van harte bedankt en veel geluk.

Voorbeschouwing op Wijnandia1. Dit weekend gaan jullie bij Wijnandia op bezoek , zij staan op de 9e plaats, jullie staan op de 2e plaats , dus heel belangrijke wedstrijd ?

Ik denk, als je van boven wilt meedraaien, dat elke wedstrijd belangrijk is. Puntenverlies kunnen we ons niet veroorloven. Zeker omdat Heerlen reeds een kleine kloof heeft geslagen. Maar dat wilt nog niets zeggen.

2. Wat weet U van Wijnandia?

Ik ken de trainer, Kevin Nowacki, alleen van zijn voetbalverleden. Maar, hij heeft met Wijnandia al een mooie prestatie geleverd. Zowel vorig seizoen, als dit seizoen. En van menig mensen te horen gekregen, dat het een zeer moeilijk te bekampen team is. We zullen top moeten zijn aanstaande zondag.

3.. Wat zijn Uw verwachtingen van deze wedstrijd?

Verwachtingen zijn moeilijk te verwoorden, omdat het meestal gaat om de vorm van de dag en hoe de wedstrijd verloopt. Maar, we zullen zeker proberen om de 3 punten mee te nemen naar Malberg.

4.. Hoe kijkt U naar jullie stand op de ranglijst en verloop van de competitie ?

De stand geeft op dit moment de juiste weergave van ons competitie begin. We spelen nog niet constant genoeg, dat zie je ook aan onze wisselende resultaten. Maar de weg is nog lang en we zullen zeker nog naar onze beste vorm toegroeien.

5. Zijn de doelstellingen bijgesteld ?

Doelstelling was om boven mee te draaien. Dat is ons gelukt, maar we mogen de leider niet te ver laten weglopen, zodat de terugronde nog spannend kan worden. Laten we eerst beginnen met aanstaande zondag, een leuke pot voetbal te spelen...en zorgen dat we laten zien, dat we niet voor niets op die 2de plaats staan.

Bron "In de Wandelgangen"

Scheidsrechters

Voetballen zonder scheidsrechter, jammer dan, dat bestaat niet.
Heb jij interesse om voetballers lekker te laten voetballen en wedstrijden te leiden, lees dan onderstaand stukje.
Het cursusgeld van €81,- is voor rekening van de vereniging en SCM zal je zeer erkentelijk zijn.
Scheidsrechters zijn belangrijk voor het voetbal, want geen scheidsrechter aanwezig niks te voetballen !
Zie onderstaande informatie en voor inlichtingen bij vv SCM bel Vic Esten 06 511 750 29.
Alvast bedankt namens alle voetbalspelers.

KNVB Wij zijn erg blij te kunnen melden dat op twee locaties in Zuid Limburg een cursus verenigingsscheidsrechter gaat starten, mede dankzij jullie reacties op onderstaande mail, super! Wat de locatie regio Sittard betreft kom ik later deze week, begin volgende week nog even terug bij jullie met extra informatie. Wat omgeving Maastricht betreft gaat de cursus voor de cursisten op 12 december van start (19.00 tot 22.00 uur). Op 11 december is voorafgaand aan de eerste cursusavond een informatieavond voor de praktijkbegeleiders van 19.00 tot 21.00 uur. Nu is het zo dat er nog plaats is voor enkele deelnemers (slechts 3!), dus heb je nog een kandidaat binnen de vereniging rondlopen, aarzel niet en meldt deze gelijk aan vol = vol!
Meer info https://www.knvb.nl/downloads/bestand/10623/opleiding-verenigingsscheidsrechter

Cuchi Geelen 100e


Op zondag 28 oktober 2018 speelde Cuchi Geelen, uit bij RKVVM, zijn 100e competitie wedstrijd voor vv SCM.
Afgelopen zondag werd hij door voorzitter Wijnants gefeliciteerd.

Sponsoring tenues

Zoals jullie hoogstwaarschijnlijk al gezien hebben staat de selectie en een aantal andere teams er in de nieuwe Masita kledinglijn mooi erbij.
Wij als bestuur willen Masita en sportzaak Sportshop Do iT danken voor de goede service.
Teams die ook graag in nieuw tenue willen, kunnen prijzen en andere info verkrijgen bij Bart Willemsen of Jacky Sangen.
Wij attenderen er op dat alle teams bij aankoop van nieuwe kleding deze in het ontworpen club tenue dienen te doen van Masita via Sportshop Do iT. Deze is gelegen in de Brusselsepoort.

Het bestuur

Good Veurein

Beste vrijwilliger van voetbalvereniging Standaard Caberg Maastricht vv SCM,

Namens Stichting Senior Centraal en de redactie van Good Veurein willen wij je (Vic Esten|) hartelijk bedanken voor je medewerking aan het televisieprogramma Good Veurein.

De aflevering 'Sportvrijwilliger' met het thema ‘ wat is het fijn om een sportclub te helpen', is vanaf vrijdag 2 november 2018 te zien op RTV-Maastricht. Het programma wordt uitgezonden aansluitend aan het nieuws van 19.00 uur en vervolgens in de weekendcarrousel van deze zender. Vanaf deze vrijdag staat de uitzending ook op onze site www.goodveurein.nl, waar iedereen de aflevering altijd kan bekijken.

En natuurlijk: Zeg het voort en nodig mensen uit om op de site van het programma te kijken en om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Als je ons ‘Liket’ op www.facebook.com/goodveurein, dan houden we je ook via dat kanaal op de hoogte met foto’s en informatie over nieuwe ontwikkelingen rondom Good Veurein.

We waarderen het als je ons laten weten wat je van de aflevering vindt, dat kan via info@goodveurein.nl of het gastenboek van onze website. Op die manier help je ons het programma op de kaart te zetten, zodat we kunnen doorgaan met het maken van nieuwe afleveringen.

Met vriendelijke groet,
Redactie Good Veurein,
Netty van Sint Fiet

Oude nieuwitems nog een op je gemak lezen

Naar oude nieuwsitems
twitter
facebook

Contact

Secretariaat adres  043-3431333

adres  Correspondentie-adres:
      Postbus: 2778
      6201 JB Maastricht
email  Email: vvscm@vvscm.nl
email  Email: site@vvscm.nl
adres Website: www.vvscm.nl

Accomodatie

      Sportcomplex Toustruwe
      Toustruwe 10
      6218 XZ Maastricht
adres  Telefoon: 043-3431333

PR

       Bart Willemsen
email  Email: sponsoring@vvscm.nl