Hoofdsponsoren

  Vacatures

Medewerker


vv SCM is op zoek naar een medewerker voor werkzaamheden op de zondag. Dit in verband met de voetbalwedstrijden. Informeer naar de voorwaarden.

Trainer/Begeleider


Trainer gezocht voor onze G jeugd bij vv SCM. Het betreft jeugd tussen de 7 en 17 jaar die vaak niet meekomen in het reguliere voetbal maar toch heel enthousiast zijn om te voetballen. Wie wil ons G jeugd team helpen om lekker te kunnen voetballen ? Meer inlichtingen, Marco Felling'0631767526
Nancy van Dijk 0617866785

Kalender  Activiteiten

 • 6 sept Openingsfeest
 • 14 sept Zaat snuutskes toernooi
 • okt foute partie feest
 • 30 nov "Sinterklaasfeest
 • 12 jan Nieuwjaarsreceptie
 • 17 jan Ledenvergadering
 • 25 jan Dames & Hiere zitting
 • 1 febr Jeugdcarnavalsbal
 • 14 feb Senioren carnavalsbal
 • 27 mrt Black&white party
 • 24 mei Eindeseizoensfeest

Contact met site

verjaardag  Vandaag is jarig

1e Zondag 1 maart

Logo vv SCM

KVC Oranje

-

vv SCM


Voorterstraat 80 Kerkrade Klok

bal sponsor

Subsponsoren

  Jeugdsportfonds ook voor u !

Het Jeugdsportfonds stimuleert het sporten van de jeugd. Men kan bij het Jeugdsportfonds terecht als men zijn kind of kinderen graag wil laten sporten en het financieel niet mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van contributie en aanschaf van sportkleding. Voor meer info kunt u contact opnemen met Vic Esten, telefoon 06 511 750 29 , email vesten@telfort.nl

Uitroepen prinsenpaar

Lauren en Jay

Prinses Lauren 1

30e Prinses van de Ballemennekes bij vv SCM

Ik vond het heel leuk toen ik en Prins Jay 1 mochten verklappen aan de raad van elf dat wij prins en prinses waren. Ik vond het heel spannend toen het hoofd werd opgetild en iedereen zag dat ik de nieuwe prinses was. Het was super. Ik wil graag iedereen bedanken voor de cadeautjes en om mij te feliciteren. Fije vastelaovend iedereen! Alaaf prinses Lauren 1.


Prins Jay d`n ierste

30e prins van jcv de Ballemennekes

Iech voond `t hiel leuk.
Iech voond `t hiel sjiek.
Iech wél gere ederein bedaanke veur de optreijens.
Es het kos zow iech ederein bedaanke mit `n medaille!
Iech veul miech noe `ne echte prins en wil es litste ouch Sharon bedaanke.

Lauren en Jay Meer foto's

Dames Hierenzitting

Pasfoto

De 'Dames & Hiere zitting' was een groot succes.

Veel artiesten, leuke sfeer en een van de genodigde was de vrouw van Harrie Thoma, onze trainer die juni 2018 is overleden.

Harrie voelde zich bij vv SCM altijd thuis en dat was ook de reden dat zijn vrouw graag bij onze 'Dames & Hiere zitting aanwezig wilde zijn.

Erwin zong het lied 'Iech bleif altied mèt diech danse' dat bij vele de nodige emoties opriep.

De tekst geschreven door Erwin en Patrick Lexis.

Jacky op de foto met mevrouw Thoma. Meer foto's

Beste vrienden en leden van vv SCM

Pasfoto

Tijdens onze algemene ledenvergadering op 17 januari 2020 hebben wij afscheid genomen van 2 iconen van vv Standaard nu vv SCM. Nico Janssen heeft na meer dan 25 jaar bestuurslid te zijn geweest besloten dat het tijd werd om plaats te maken voor de jongere garde. Jan Wijnants doet dit ook, na 18 jaar voorzitterschap. Maar ook hij blijft zich net als Nico, samen met zijn vrouw Tin, zijn steun en toeverlaat, inzetten op een andere manier voor ons clubje. Namens het voltallige bestuur en alle leden.

Heren unne groete Merci.

Vol trots kunnen wij jullie vertellen, dat wij een waardig opvolger voor Jan onze voorzitter hebben weten te vinden in de persoon van Roger in de Braekt. Bij velen ook bekent als eigenaar van de Keukenstudio&bad. Na een aantal gesprekken met Roger waren wij het als bestuur eens, hij draagt het beleid en de visie van de club, zo als wij die voor ogen hebben uit en is een zakenman in hart en nieren. Tegenwoordig is een voetbalclub geen vereniging meer maar een bedrijf. Zonder onze sociale inslag als volksclub uit het oog te verliezen, zal Roger onze club gaan besturen. Wij ondersteunen hem hierin en wensen Roger heel veel succes.

Namens het bestuur.
Een sportieve Groet,

Helmut Titze, secretaris.
Bart Willemsen Fotografie

Winterprogramma Selectie

Training Zondag 12 januari 11.30 uur.

Wedstrijd Dinsdag 14 januari Willem 1 - vv SCM 19.30 uur.

Training Vrijdag 17 januari 19.30 uur.

Oefenwedstrijd Zondag 19 januari Geleen Zuid 2 - vv SCM 11.00 uur.

Oefenwedstrijd Zondag 19 januari Scharn 1 - vv SCM 12.00 uur.

Oefenwedstrijd Dinsdag 21 januari vv SCM - Umit Sport Maasmechelen 19.30 uur + training.

Training Vrijdag 24 januari 19.30 uur.

Zondag 26 januari competitie.


Overzich Grote Clubactie

De uitslag is bekend gemaakt op onze website www.vvscm.nl, de website van de Grote Clubactie www.groteclubactie.nl en de uitslaglijsten in de kantine.

Totaal is er voor 8 miljoen en 700.000 euro aan grote clubactie loten verkocht. 1500 verenigingen hebben hier aan mee gedaan waaronder vv SCM.

De uitslag is bekend gemaakt op onze website www.vvscm.nl, de website van de Grote Clubactie www.groteclubactie.nl en de uitslaglijsten in de kantine.

Jammer is het dat de hoofdprijs niet bij onze vereniging is gevallen maar het doel, onze jeugd een financieel steuntje in de rug te geven is weer gelukt.

Iedere deelnemer bedankt hiervoor. De hoofdprijs van €100.000,- is in Wijk bij Duurstede gevallen en het lot werd daar verkocht door Jarin spelertje van de E1 bij korfbalvereniging Viking.

Bij onze vereniging zijn 2 kleine prijzen gevallen en wel op de nummers 416658 en 416758. Dit zijn waardebonnen t.w.v. €5,- van Greetz. Op de website van de Grote Clubactie kan men op een formulier je gegevens invullen en de prijs ontvangen.

Verder heeft ons derde team weer de prijs gewonnen voor het team dat de meeste loten gekocht/verkocht heeft. Nogmaals bedankt hiervoor. De prijs voor de beste verkoper/koper bij de jeugd is Jay Raadschilders van de JO10. Ook hartelijk bedankt voor je inzet. De prijzen zullen zo snel mogelijk worden overhandigd.

Alle deelnemers aan de Grote Cubactie hartelijk bedankt, Jeugd vv SCM.


VRIJWILLIGERSAVOND BIJ vv SCM

Jubilaris


Zaterdagavond stond in het teken van onze jaarlijkse vrijwilligersavond, waarbij Jan het openingswoord hield en hierbij ook iedereen bedankte voor zijn/haar inzet van het afgelopen jaar. Even stil staan bij de mensen die het hele jaar hun inzet leveren aan onze vereniging en hun verwennen met een drankje en een hapje, dit was zoals altijd weer goed verzorgd.

Om te overleven als vereniging wordt het steeds belangrijker om vrijwilligers te hebben binnen een club, die er zorg voor dragen dat een vereniging haar dagelijkse taken en verantwoordelijkheden kan uitvoeren, want zonder deze mensen kan een vereniging niet bestaan.

Wij als vereniging hebben het voorrecht dat wij een mooi clubje vrijwilligers hebben, maar willen wij blijven groeien en bestaan is het noodzakelijk om dit clubje uit te breiden met vrijwilligers om zo verder te groeien naar de toekomst toe.

Op deze avond heeft Jan ook onze jubilarissen in het zonnetje gezet met een leuk presentje. Horry Dackus en Patrick Lexis die al 25 jaar als lid op de teller hebben staan jammer genoeg kon Patrick Lexis niet aanwezig zijn.

Hoe de avond verder verliep hoef ik hier niet te melden, eten, drinken muziek en gezelligheid zoals altijd maakte de avond weer compleet.


Trekking

Grote Clubactie

Iedereen bedankt voor de moeite van het verkopen en deelnemen aan De Grote Clubactie.

Jeugdleden, jeugd en hoofdbestuur.

Naar lotchecker Naar trekkingslijst

Algemene ledenvergadering

Logo vv SCM

ALGEMENE LEDENVERGADERING vv SCM 2018/2019

Het bestuur van vv SCM roept haar leden op tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op

Vrijdag 17 januari 2020 om 21.00 uur

In onze kantine aan de Toustruwe 10. In het belang van vv SCM rekenen wij op jullie aanwezigheid en hopen jullie allen te mogen begroeten. 1. Opening van de vergadering:
 2. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering:
 3. Jaarverslag van het bestuur:
 4. Financieel jaarverslag over afgelopen boekjaar:
 5. Goedkeuring van de balans en staat van baten en lasten:
 6. Verslag kascommissie: Felix Kallen, Zjer Cramer en Roderique Klassen. John Geraerts is reserve.
 7. Verkiezing kascommissie: Felix Kallen is aftredend.
  Het reserve lid John Geraerts kan gekozen worden als het 3e lid van de kascommissie voor 2019-2020.
  Er zal 1 nieuw lid worden gekozen als reserve.
 8. Benoeming bestuursleden:
  De volgende bestuursleden zijn aftreedbaar:
  - Jan Wijnants (voorzitter).
  Na een periode van ongeveer 19 jaar als voorzitter (13 jaar bij Standaard en 6 jaar bij fusieclub SCM) geeft Jan graag de voorzittershamer over aan zijn opvolger.
  - Nico Janssen (pr-zaken).
  Nico Janssen zal ons, na een periode van ongeveer 25 jaar gaan verlaten.
  Het bestuur is drukdoende om geschikte kandidaten te vinden voor beide functies.
  De heren Wijnants en Janssen stellen zich NIET herkiesbaar als bestuurslid.
  Eventuele nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie:
  Onder verwijzing naar de statuten kunnen door ten minste drie leden kandidaten voor de bestuursfunctie worden voorgesteld. Eventuele kandidaten dienen 24 uur voor deze vergadering in het bezit te zijn van het secretariaat.
 9. Rondvraag:
 10. Afsluiting door de voorzitter.
De notulen en het financiële verslag 2018/2019 liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de kantine van vv SCM. Afmelden voor genoemde vergadering kan bij alle zittende bestuursleden.

Het bestuur
1 december 2019

Sinterklaas bij vv SCM


Gisteren tijdens het gezellige Sinterklaas bezoek heeft onze fotograaf Koos Wijnants de nodige plaatjes geschoten. Zie voorbeeld de overige foto's volgen zo spoedig mogelijk.
Meer foto's

Grote Clubactie


GROTE CLUBACTIE 2019 LOOPT TEN EINDE, 11 DECEMBER TREKKING, 12 DECEMBER UITSLAG !!!!!!

Deze uitslag wordt bekend gemaakt op onze website www.vvscm.nl, de website van de Grote Clubactie www.groteclubactie.nl en er komen uitslaglijsten in de kantine te hangen.

Beste lotenkopers en verkopers de Grote Clubactie 2019 loopt ten einde. Al hartelijk bedankt voor jullie inzet en de koop/verkoop van de loten. Tot nu toe staat ons derde elftal op de eerste plaats met de koop van 80 loten. Welk team gaat hun nog passeren ? en er zijn nog loten beschikbaar ! Melden bij Vic Esten vesten@telfort.nl of 06 511 750 29. De opbrengst is voor onze jeugd en dit jaar worden er nieuwe carnavalscapes mede gefinancierd. Nogmaals de laatste loten voor wie ? € 3,- per stuk, 4 loten voor € 10,- . Hoofdprijs € 100000,- 2 de prijs Volkswagen Up en honderden andere prijzen!

Alvast bedankt,
Jeugd vv SCM.

Oude nieuwitems nog een op je gemak lezen

Naar oude nieuwsitems
twitter

Contact

Secretariaat adres  043-3431333

adres  Correspondentie-adres:
      Postbus: 2778
      6201 JB Maastricht
email  Email: vvscm@vvscm.nl
email  Email: site@vvscm.nl
adres Website: www.vvscm.nl

Accomodatie

      Sportcomplex Toustruwe
      Toustruwe 10
      6218 XZ Maastricht
adres  Telefoon: 043-3431333

PR

       Bart Willemsen
email  Email: sponsoring@vvscm.nl