STANDAARD CABERG MAASTRICHT


Gedragsregels

GEDRAGSREGELS vv SCM (Normen & Waarden) voor iedereen, jong en oud

Waardering:

Veel leden zetten zich op een positieve manier in voor hun club, vv SCM. Van bestuurslid tot jeugdleider, van kantinemedewerkster tot commissielid. Deze inzet is de basis voor elke vereniging. Het fundament. Het is belangrijk om oog te hebben voor deze mensen, ze waarderen voor hun inzet. Natuurlijk valt er her en der een steekje, het blijft immers mensenwerk. “Zij die niets doen kunnen ook geen fouten maken !”

Waar gaat het om?

Bijna ieder weekend worden er volop wedstrijden gespeeld, op verschillende niveaus en op verschillende velden. Soms gebeuren er vreemde dingen in -en rondom deze velden die het voetballen in een kwaad daglicht stellen. Zaken zoals geweld, discriminatie, pesten, intimidatie en zinloos geweld. Voetballerij is een afspiegeling van onze maatschappij.

vv SCM heeft een 15-tal gedragsregels waar men zich aan wil conformeren.

15 Gedragsregels:
 1. Toon respect voor anderen!
 2. Bij thuiswedstrijden een goede gastheer, bij uitwedstrijden een goede gast!
 3. Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade!
 4. Afgekeurd wordt: discriminatie, pesten, intimidatie en zinloos geweld!
 5. Gedraag je conform de regels!
 6. Respecteer de geldende rookverboden en alcoholwetgeving!
 7. Respecteer het verbod op soft-en hard drugs op het complex!
 8. Distantieer je van ongewenste intimidatie tegenover anderen!
 9. Accepteer de opgelegde straf opgelegd door scheidsrechter, club of KNVB!
 10. Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag!
 11. Meld duidelijke overtredingen bij het (jeugd) bestuur!
 12. Ben aanspreekbaar over wangedrag!
 13. Communiceer open met elkaar!
 14. Respecteer de gezagsverhoudingen binnen vv SCM!
 15. Hanteer goede omgangsvormen en draag deze ook uit! “NATUURLIJK WILLEN WE WINNEN, MAAR NIET TEN KOSTE VAN ALLES!!"
GEDRAGSCODES:

Gedragscodes zijn een verdere uitwerking van de gedragsregels. Ze zijn bedoeld voor bepaalde doelgroepen.
Hierdoor krijg elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden.

We onderscheiden specifieke gedragscodes voor:
 1. Voetballers
 2. Ouders/verzorgers
 3. Trainers/leiders
 4. Bestuurders
 5. Scheidsrechters/wedstrijdleiders
 6. Toeschouwers
 7. Algemene regels
Voetballers
 • Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Speel volgens de bekende en afgesproken regels.
 • Speel eerlijk en prettig en presteer zo goed mogelijk binnen jou mogelijkheden.
 • Accepteer de beslissing van de scheidsrechter en grensrechter.
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door grof taalgebruik of agressie.
 • Respecteer je tegenstander, geen discriminerende opmerkingen, agressie of grof taalgebruik.
 • Toon je een sportieve verliezer.
 • Ben je het ergens niet mee eens bespreek dit met je leider.
 • Meld je tijdig af voor de training en/of wedstrijd.
 • Ben tijdig aanwezig bij training en of wedstrijd.
 • Respecteer het werk van diegene die het mogelijk maken dat JIJ kunt voetballen.
Ouders/verzorgers
 • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan het voetballen.
 • Bedenk dat kinderen voetballen voor HUN plezier en niet voor het uwe.
 • Moedig uw kind aan om zich aan de regels te houden.
 • Leer uw kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.
 • STEUN uw kind en lever geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt en de wedstrijd wordt verloren. Steun positief.
 • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter.
 • Distantieert u zich van verbaal en fysiek geweld tijdens de voetbalwedstrijden.
 • Waardeer de vrijwilliger die het mogelijk maakt dat UW kind kan voetballen.
(jeugd) trainers/leiders
 • Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
 • Coach positief.
 • Bedenk dat plezier en leren erg belangrijk zijn voor de spelers.
 • Denk aan uw taalgebruik, immers u bent een vertegenwoordiger van de vereniging.
 • Communiceer duidelijk naar de spelers.
 • Besef dat winnen en verliezen onderdeel uitmaken van het “spelletje”.
 • Zorg voor deugdelijk en veilig materiaal.
 • Geef het juiste voorbeeld bij het maken en nakomen van afspraken.
 • Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders, grensrechter en scheidsrechter.
 • Geef de kinderen een veilige omgeving waar ook fouten gemaakt mogen worden.
 • Probeer iedereen rechtvaardig en gelijk te behandelen.
Scheidsrechters / wedstrijdleiders
 • Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op 't niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
 • Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig te fluiten.
 • Uw eigen gedrag als scheidsrechter moet altijd neutraal en sportief te zijn.
 • Wees op tijd aanwezig.
Toeschouwers
 • Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan het voetballen. Het zijn geen profs of contractspelers.
 • Vermijd grof taalgebruik aan het adres van scheidsrechter, grensrechter, spelers, tegenstander, leiders, trainer en medetoeschouwers.
 • Toon enthousiasme over zowel het eigen team als de tegenstander.
 • Toon respect voor de tegenstander, immers zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Benader voetballers nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
 • Veroordeel elke vorm van GEWELD!
 • Respecteer en accepteer de beslissing van de scheidsrechter, grensrechter en wedstrijdleiders.
 • Geef het juiste voorbeeld.
Algemene regels:
 • Drugsbezit is op het sportcomplex ten strengste verboden.
 • De contributie van de leden dient tijdig te zijn voldaan.
 • De materialen, velden en gebouwen dienen correct te worden behandeld.
 • Elk verenigingslid heeft respect voor andermans eigendom.
 • Bij diefstal wordt direct aangifte bij de politie gedaan.
 • “Noppen”zijn NIET toegestaan in de kantine.
 • Rommel wordt netjes opgeruimd.
 • Matig uw rijsnelheid in de buurt van het sportcomplex.
 • Roken in kleedkamer en kantine is verboden.
COMMUNICATIE

Het op papier zetten van de gedragscodes is NIET voldoende. Communiceren, uitdragen en handhaving zijn zeer belangrijk.
Aan het begin van elk nieuw lidmaatschap krijgt diegene een exemplaar van onze gewenste GEDRAGSREGELS.
Verder zijn ze altijd te verkrijgen bij het bestuur of te downloaden via onze website: WWW.VVSCM.NL
Periodiek zullen de regels worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

SANCTIES

Overtreding van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur maatregelen nemen, teneinde de overtreder te corrigeren. De straffen worden aangepast aan leeftijd en omstandigheid. Enkele maatregelen kunnen zijn:

 • niet voetballen
 • naar huis sturen na telefonisch contact met de ouders
 • zelf betalen van de geldboete opgelegd door de KNVB
 • schriftelijke berisping
 • (tijdelijke) schorsing (uitsluiting)
 • intrekking/ontzegging van het lidmaatschap (royement)
 • alternatieve straffen bijv. Schoonmaak kleedlokalen, keukenhulp, klaarzetten van de voetbalmaterialen, fluiten jeugdwedstrijd etc.
 • het (jeugd)bestuur zal beoordelen of er bij diefstal of vandalisme aangifte bij de politie  gedaan zal worden

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

Contact

Secretariaat adres  043-3431333

adres  Correspondentie-adres:
      Postbus: 2778
      6201 JB Maastricht
email  Email: vvscm@vvscm.nl
email  Email: vvscm@vvscm.nl
adres Website: www.vvscm.nl

Accomodatie

      Sportcomplex Toustruwe
      Toustruwe 10
      6218 XZ Maastricht
adres  Telefoon: 043-3431333

PR

       Bart Willemsen
email  Email: vvscm@vvscm.nl