STANDAARD CABERG MAASTRICHT


Informatie voor de jeugdleden

Beste sportvrienden,

Jan WijnantsAls voorzitter van vv SCM wil ik mij met veel genoegen aan u voorstellen. Mijn naam is Jan Wijnants en ben geboren op 8 oktober 1953, getrouwd en vader van twee kinderen. Alle drie eveneens betrokken bij deze vereniging. Zelf ben ik dit seizoen 31 jaar lid van vv SCM.

Gedurende deze tijd heb ik vele jaren op het eerste elftal van vv SCM gespeeld. Na mijn actieve jaren als voetballer ben ik nauw betrokken gebleven bij de vereniging. Zo ben ik onder andere dertien jaar actief geweest als sportmasseur van de vereniging. Naast de senioren is er voor mij persoonlijk ook altijd een enorme passie voor de jeugd geweest, en die er ook altijd zal blijven. Zo ben ik enige jaren, met veel plezier, jeugdleider geweest en daarnaast vijftien jaar lang penningmeester van het jeugdbestuur. Van de jeugd waar wij vijftien jaar geleden mee van start zijn gegaan, spelen er inmiddels een behoorlijk aantal bij de selectie van de senioren. Door de inzet van de vele vrijwilligers en het jeugd- en hoofdbestuur is de jeugdafdeling van vv SCM een begrip in Maastricht en omstreken. Daarbij durf ik te beweren dat deze club één van de beste en gezelligste jeugdafdelingen van Maastricht kent.

Een spreekwoord dat alom bekend is, luidt: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Ik meen dan ook dat door de juiste begeleiding en structuur dat hier een kern van waarheid in berust. Ook wij horen vaak de kreten, “het is niet meer de jeugd van vroeger!”. Echter, door een juiste benadering van en een goed sociaal contact met onze jeugd, kan ik beweren dat er zeker perspectief in de jeugd zit. Dit blijkt wel uit het feit dat er ook dit jaar weer enkele spelers van onze jeugdafdeling zijn doorgestroomd naar de selectie van de senioren.

Wij, als jeugd- en hoofdbestuur, menen dan ook dat onze verplichting is om de lijn te blijven volgen, en daarbij zowel het plezier als de sportieve prestatie niet uit het oog te verliezen.

Ik wens iedereen dan ook een sportief en succesvol seizoen toe.

Met sportieve groet,
Jan Wijnants

Algemene informatie en adressen

Alweer vanaf het seizoen 1998/1999 speelt vv SCM op het sportcomplex Toustruwe aan de Toustruwe 10 te Malberg.
We starten dit seizoen 2019/2020 met vier jeugdteams in de competitie.

Verderop in deze informatie vindt je meer gegevens over de teams en andere informatie die belangrijk voor je is. Naast het voetballen organiseren we ook andere activiteiten, zoals; Carnaval, St. Nicolaas, kamp, winterprogramma, paaseieren zoeken, familiespellentocht enz enz. Er zit dus volop beweging in en bij vv SCM.
De allerlaatste informatie vindt je op   www.vvscm.nl vv SCM is onder de volgende telefoonnummers of mail te bereiken:

kantine (043) 3431333
bestuurskamer (043) 3431333
vvscm@vvscm.nl
site@vvscm.nl

Jeugdbestuur
Functie Naam Aandachtsgebied Bereikbaar
Vicevoorzitter Vic Esten 0651175029jeugd@vvscm.nl  
Secretaris Penningmeester Sabrina Dingena Verslaglegging Materiaal jeugd 0641323750dingena_zakelijk@live.nl  
Algemene zaken Theo Reintjens
Lid Michael Nuiten
De jeugdleid(st)ers en hun teams
Team Naam Bereikbaar
JO10 Michael Nuiten
Dave Knols
JO7 Vic Esten
Sabrina Dingena
JG1 Marco Felling
 
Coördinator G Daniëlle Felling Claessen +31 6 543 47 827 g-voetbal@vvscm.nl
mcd2006@live.nl
Wedstrijdinformatie

Bij de jeugdleid(st)ers van jouw team kun je informeren waar, hoe laat en welke wedstrijd je moet spelen. Tevens op internet www.vvscm.nl

Daarnaast zal er een wedstrijdprogramma ophangen in de kantine. Op het infobord vindt je ook de uitslagen en standen. Voor afgelastingen moet je informeren bij je eigen jeugdleid(st)ers. Afgelastingen staan tevens op internet www.vvscm.nl

Gebruik kleedlokalen

Elk team heeft zijn/haar eigen kleedlokaal. Zowel bij wedstrijden als bij trainingen dienen de kleedlokalen op een normale wijze gebruikt te worden. Onder normaal wordt ook verstaan dat de rommel opgeruimd wordt. Dat het afkloppen en schoonvegen van de voetbalschoenen buiten gebeurd en niet in de kleedlokalen is een normale zaak. Ook gaan we niet met voetbalschoenen aan naar de kantine. Het opruimen van de voetbalkleding behoort tot een der taken van het team. Het is vanzelfsprekend dat de kleedlokalen bij uitwedstrijden eveneens normaal gebruikt worden, zoals wij dat bij vv SCM ook doen.

Aanvangstijden trainingen
Team Dag Tijd
JO10 Maandag 18.30 - 19.30 uur
Woensdag 18.30 - 19.30 uur
JO7 Woensdag 18.30 - 19.30 uur
G1-JG1 Maandag 18.30 - 19.30 uur
Woensdag 18.30 - 19.30 uur

Elk team heeft zoveel mogelijk zijn eigen kleedlokaal, ook voor de wedstrijden. Welk kleedlokaal jij moet gebruiken staat ook vermeld op het bord bij de kantine. Voor afgelastingen van trainingen moet je informeren bij je jeugdleid(st)ers. De allerlaatste informatie over afgelastingen, vertrektijden, training en wedstrijden worden ook vermeld op internet www.vvscm.nl

Aanvangstijden thuiswedstrijden
Team Dag Tijd
JO10 Zaterdag 10.30 uur
JO7 Zaterdag ? uur
G1 Zaterdag 13.00 uur
JG1 Zaterdag 11.00 uur
Ook voor de thuiswedstrijden heb je zoveel mogelijk steeds weer hetzelfde kleedlokaal zoals hierboven vermeld.

Afmeldingen:

Van elke speler en speelster wordt verwacht dat hij/zij zich op tijd afmeld bij zijn/haar jeugdleid(st)ers. Voor trainingen: minimaal 1 uur voor aanvang van de training. Voor wedstrijden: uiterlijk vrijdag 20.00 uur, ook bij je jeugdleid(st)ers.

Algemene regels voor jeugdleiders en spelers

Begeleiding tijdens trainingen:
Zorg voor een goede uitleg over de bedoeling van de training.

Het coachen tijdens training en wedstrijden:
- wat moet er gecoacht worden
- hoe coachen
- ingrijpen bij negatief woordgebruik onderling
- als trainer/ begeleider speel je een belangrijke rol als voorbeeld
- jeugdleid(st)ers dienen constant attent te blijven op het gedrag van de spelers.

Uitwisselen van spelers:
Indien noodzakelijk kan de jeugdcoördinator spelers inzetten of uitwisselen als de situatie hier om vraagt. Dit in overleg met trainers.

Begeleiden en sturen van de spelers:
- correct gedrag tijdens en na de wedstrijden
- ook in de kantine en er omheen aandacht geven aan het gedrag
- blijf altijd sportief, ook na een nederlaag
- blijf positief in het coachen onderling
- laat overal de kleedlokalen netjes achter
- vergeet nooit je voorbeeldfunctie
- trainingslijsten/logboek bijhouden

Algemeen:
Bij wangedrag van een speler tijdens de trainingen en/of wedstrijden zullen er disciplinaire maatregelen genomen worden.
1. Dit gebeurt als eerste door de trainers en leiders en wordt door gegeven aan het jeugdbestuur.
2. Bij een ernstig probleem komt betreffende speler direct bij jeugdbestuur
3. De speler wordt geschorst tot dat hij bij het jeugdbestuur is geweest.
4. Hierna wordt de speler, ouders, en trainer en leider op de hoogte gebracht van de strafmaat.
5. Het jeugdbestuur,trainer en leider zien toe op strafuitvoering.

Indien je geen medewerking geeft aan de gestelde regels zijn er, zoals gezegd, disciplinaire maatregelen.

Minimaal 1 wedstrijd schorsing
- spugen naar de tegenstander, opzettelijk natrappen.
- dreigende houding en/of beledigend gedrag naar medespeler, leider of tegenstander.
- roken in het kleedlokaal is niet toegestaan.
Geroyeerd
- bij opzettelijke vernieling bij eigen vereniging of bezoekende vereniging en schade vergoeden.
- slaan of schoppen naar scheidsrechter, leiders
- diefstal bij eigen vereniging of bij bezoekende vereniging.
Bij herhalingen van misdragingen kunen de straffen zwaarder worden en zelfs leiden tot royement
Deze schorsingen staan los van eventuele schorsing door de K.N.V.B.
Deze worden te allen tijde overgenomen.
Bovenstaande maatregelen kunnen omgezet worden in een alternatieve straf.
Dit geldt niet bij royement.
Royement gebeurd i.o.m. hoofdbestuur.
Tip aan de spelers:
Reageer nooit op commentaar van langs de lijn.

Rol van Ouders/verzorg(st)ers

Ouders, vrienden en kennissen zijn natuurlijk van harte welkom bij de wedstrijden van de jeugd. Hoe meer supporters hoe sfeervoller het zal zijn.
De jeugdigen zullen niet zomaar kiezen om te voetballen bij vv SCM.
Vele redenen kunnen er zijn en vanuit de begeleiding zal er alles aan gedaan worden om de ontwikkeling van de spelers en speelsters zo optimaal mogelijk te laten zijn.
Om de organisatie zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat ouders/verzorg(st)ers de organisatie accepteren.

vv SCM verwacht van ouders/verzorg(st)ers:
1. Een positieve belangstelling, waarbij, zeker bij lagere teams, niet alleen de prestaties aandacht krijgen. Een heel seizoen optimaal presteren valt niet mee. Daarbij loopt de ontwikkeling van een jeugdige speler niet altijd even gladjes. Spelvreugde is een belangrijk onderdeel bij het voetbalspel.
2. Rustig gedrag tijdens de wedstrijden.Gezond enthousiasme juichen wij toe.
3. Geen bemoeienis met opstelling,speelwijze en ander beslissingen van de jeugdleid(st)ers.
Geen bemoeienis met beslissingen van de scheidsrechter.
4. Na afl oop een sportieve houding en geen afbrekende reacties naar eigen spelers, tegenstanders, jeugdleiders, scheidsrechters of andere ouders.
5. Voor uitwedstrijden is het van belang dat er voldoende vervoer is. Wij moedigen ouders dan ook aan zichzelf en hun auto ter beschikking te stellen om onze jeugd te vervoeren. Indien dit per toerbeurt gebeurd komt u per seizoen 2 a 3 keer aan de beurt. Wij danken u alvast namens de jeugd. Elke medewerking is belangrijk en wordt zeer op prijs gesteld!
6. Bij vragen of onduidelijkheden kunt U terecht bij de jeugdcoördinator en het jeugdbestuur.

Spreek/vragenuur

Elke woensdagavond tijdens de trainingen is er van 18.30 tot 19.30 uur een vertegenwoordiger van het jeugdbestuur aanwezig op het complex. Hier kunt u met al u vragen en/of opmerkingen terecht. Ook indien u iets te bespreken heeft met een der jeugdleiders maak dan een afspraak voor na de training.
Doet u dit a.u.b. niet voor - tijdens of direct na de training daarvoor is de tijd te kostbaar en de trainer te zeer belast met de zorg van de kinderen en de training zelf.
Ook onze jeugdcoördinator Patrick Decker of Nancy Kritsionis zullen u graag te woord staan bij eventuele vragen en of problemen op het gebied van het voetbal gebeuren.

Oproep!!!
Ook onze vereniging en vooral onze vrijwilligers krijgen steeds meer te maken met toenemende werkdruk. Hebt u een uurtje tijd per week, neem dan eens vrijblijvend contact op met het bestuur. Hierbij denken wij niet alleen maar aan trainers maar ook mensen die kunnen organiseren, knutselen, schilderen of een stukje schrijven voor onze website enz. enz.
Contact persoon: Vic Esten
043-3434733 of 06-51175029

Wassen kleding
In het verlengde van bovenstaande oproep geldt dit ook voor het wassen van de tenues. Dit komt ook altijd op dezelfde mensen neer. Om deze mensen kosteloos te stellen wordt vanaf seizoen 2013/2014 per week een bijdrage gevraagd van ¤ 0,50. Diegene die hieraan niet willen meebetalen verplichten zich de tenue’s 3x per seizoen te wassen. Afgesproken is om voor dat de wedstrijden beginnen 6 euro te betalen en dat ook in de winterperiode te doen voor het tweede gedeelte van de competitie. Zonder betaling kan men geen wedstrijden spelen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking

Contributies, beëindigen lidmaatschap, schorsingen

De contributie periode loopt van 1-7-‘19 tot en met 31-6-’20.
De contributie voor het seizoen 2019/2020 bedraagt:

Jeugd JO19 € 14,50 per maand € 174,00 per jaar
Overige jeugd € 12,50 per maand € 150,00 per jaar
Jeugd onder 7 € 10,00 per maand € 120,00 per jaar

Voor meer info zie clubinfo contribite.

Beëindigen lidmaatschap:
Dit kan alleen schriftelijk met een formulier verkrijgbaar bij het bestuur. Ongeacht het tijdstip van opzeggen lidmaatschap moet over het resterende gedeelte van het seizoen contributie betaald worden. Tevens moeten kleding en andere gekregen materialen ingeleverd worden.
vv SCM zet aan het einde van het seizoen de automatische overschrijving stop.
Uitzondering hierop vormen de speler(ster)s van de jeugd onder 7 deze betalen bij beëindigen tijdens het seizoen € 15,- administratiekosten.

Schorsingen van de KNVB worden door de club overgenomen en boetes moet door de speler zelf betaald worden.

Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het jeugdbestuur.

Materiaalbeheer

Voor de trainingen worden materialen uitgegeven die door de betreffende jeugdleider worden aangevraagd bij de materiaalbeheerder.
De jeugdleid(st)er geeft wekelijks een aantal spelers de verantwoordelijkheid voor de uitgegeven materialen maar zorgt wel voor de controle.
Zij zorgen, samen met de jeugdleid(st)er, dat deze materialen weer terug komen bij de materiaalbeheerder.
Elke speler is mede verantwoordelijk voor de materialen waar hij of zij mee werkt.

De materiaalbeheerder is:
Wim Beek die hoofdzakelijk voor de jeugdafdeling is op de trainingsdagen en op de zaterdag als wedstrijden zijn.

Materialen:
Leiders en spelers dragen samen zorg voor de hun toevertrouwde
kleding en materialen. Deze blijven te allen tijde eigendom van vv SCM.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

Contact

Secretariaat adres  043-3431333

adres  Correspondentie-adres:
      Postbus: 2778
      6201 JB Maastricht
email  Email: vvscm@vvscm.nl
email  Email: site@vvscm.nl
adres Website: www.vvscm.nl

Accomodatie

      Sportcomplex Toustruwe
      Toustruwe 10
      6218 XZ Maastricht
adres  Telefoon: 043-3431333

PR

       Bart Willemsen
email  Email: sponsoring@vvscm.nl