STANDAARD CABERG MAASTRICHT


Vrun Vaan vv SCM

Het financieel gezond houden van de vereniging is een heel moeilijk karwei. Mede hierdoor werd onderstaand initiatief geboren.


Om naast de reguliere zaken ook nieuwe ideeën te kunnen uitvoeren hebben we met een aantal mensen het initiatief genomen "De vrun vaan vv SCM" op te richten. Wij willen alle mensen die op een of andere wijze betrokken zijn bij de vereniging vragen een "vrienden van" bijdrage te doen.


Betaal per jaar € 48,00 of geef ons een machtiging om elke maand € 4,00 van je rekening af te boeken en dat 12x per jaar.

Doe mee……….. ondanks dat je al veel tijd en energie in de vereniging steekt. Dat wordt zéér gewaardeerd.
Doe mee……….. ervoor te zorgen dat we een gezonde en bloeiende vereniging blijven.

Geïnteresseerd,   sponsoring@vvscm.nl of informeer bij Bart Willemsen.
Alvast bedankt.
Vrun Vaan vv SCM

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

Contact

Secretariaat adres  043-3431333

adres  Correspondentie-adres:
      Postbus: 2778
      6201 JB Maastricht
email  Email: vvscm@vvscm.nl
email  Email: site@vvscm.nl
adres Website: www.vvscm.nl

Accomodatie

      Sportcomplex Toustruwe
      Toustruwe 10
      6218 XZ Maastricht
adres  Telefoon: 043-3431333

PR

       Bart Willemsen
email  Email: sponsoring@vvscm.nl